Syn.: Impatiens episcopi H. J. Veitch, Impatiens giorgii De Wild., Impatiens holstii Engl. et Warb., Impatiens lujai De Wild., Impatiens sultani Hook. f.
Čeleď: Balsaminaceae A. Richard – netýkavkovité
Impatiens walleriana
Rozšíření: Pochází z východní Afriky, kde planě roste v území od Keni po Zimbabwe a Mozambik. Jinde v tropech často zplaňuje a místy má až invazní charakter (např. v tropické Americe a v Austrálii, ale i na Réunionu). Jako ozdobná rostlina se pěstuje po celém světě.
Ekologie: V domovině roste ve vlhkých tropických lesích, nejčastěji na zastíněných místech, podél potoků.
Impatiens walleriana
Popis: Vytrvalá bylina s dužnatými lysými lodyhami, vysoká 30–50(–80) cm. Listy jsou střídavé, dosti dužnaté, řapíkaté, řapík je 1,5–3,5 cm dlouhý, čepel je proměnlivého tvaru, nejčastěji široce vejčitá, 4,5–10 cm dlouhá a 2,5–5 cm široká, často červeně naběhlá, vroubkovaná, na vrcholu nejčastěji zašpičatělá. Květy se tvoří v chudých zkrácených hroznech, jsou různě zbarvené – karmínové, růžové, oranžové, řidčeji i bílé; kališní lístky jsou kopinaté, dolní kališní lístek je protažený do tenké, lehce zakřivené, až 4 cm dlouhé ostruhy s mírně kyjovitým koncem; horní korunní lístek je až 12 mm dlouhý a až 18 mm široký, velmi široce vejčitý nebo obsrdčitý, na vrcholu uťatý nebo vykrojený, postranní lístky jsou široké, hluboce rozeklané na tvarem i velikostí podobné laloky, jsou 10–20 mm dlouhé a 7–15 mm široké. Tobolka je až 18 mm dlouhá.
Využití: Díky ozdobným květům si tuto rostlinu oblíbili zahradníci. Bylo vyšlechtěno množství kultivarů, lišících se barvou květů; některé kultivary jsou také plnokvěté. V podmínkách mírného klimatu se pěstuje většinou jako jednoletka.
Impatiens wallerianaImpatiens walleriana
Impatiens walleriana
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 10. a 12. 9. 2008 (Réunion, Ste-Anne a Riviére des Marsouins) a 22. 2. 2009 (Kostarika, Santa Elena).