Tachtadžjan

Do tropické části asijského kontinentu zasahují celkem 3 oblasti Paleotropis. Indická oblast zahrnuje Indický poloostrov od úpatí Himálaje na jih, na severozápadě je omezena rozvodím mezi Indem a Gangou a jižněji hranicí polopouští v Radžastánu a Gudžáratu. Na východě zabírá ještě nížinu v Assamu (hory, které ji obklopují ze severu, východu a jihu, náležejí již do Východoasijské oblasti) a větší část území Bangladéše, východní hranice leží přibližně na hranici Barmy. Kromě toho do ní patří Srí Lanka a korálové Lakadivy, Maledivy a Čagoské ostrovy. Geologicky jde o část Gondwany, která při pohybu na sever kolidovala s Eurásií a současně s vyvrásněním Himálaje se připojila k dnešnímu asijskému kontinentu. Klima je tropické, výrazně sezónní, ovlivňované monzuny.
Kostru vegetace většiny vnitrozemí Indie tvoří savana a poloopadavé lesy, deštné lesy zabírají především návětrné svahy pohoří (zejména Západního Ghátu) a část Srí Lanky. Ve společné deltě Gangy a Brahmaputry jsou rozsáhlé mokřady a mangrove. Flóra oblasti je poměrně bohatá, avšak postrádá endemismus na úrovni čeledi; najdeme zde asi 120 endemických rodů. Oproti sousední Indočínské oblasti zde rovněž chybějí evolučně starobylé prvky, typická jihovýchodoasijská čeleď Dipterocarpaceae je podstatněji zastoupena jen na Srí Lance.

Podpis

Provincie Ganžské nížiny
Indická oblast zahrnuje tyto floristické provincie:

Provincie Ganžské nížiny
Na BOTANY.cz najdete z uvedené oblasti tyto druhy (včetně neofytů):