Syn.: Bremontiera ammoxylon var. burmannii DC., Indigofera argentea sensu Roxb., Indigofera desmodioides sensu Baker, Indigofera lotoides Lam., Indigofera paucifolia Delile, Indigofera paucifolia Wight
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Indigofera oblongifolia
Rozšíření: Africko-asijský druh. Hlavní část areálu se rozkládá v subsaharské Africe od Mauritánie a Senegalu až po Egypt a Súdán, dále v oblasti Afrického rohu v Eritreji, Etiopii, Džibutsku a Somálsku, v Africe izolovaně ještě v Angole. Také roste na Sokotře a na severu Madagaskaru, kde se však uvažuje i o možném zavlečení. V Asii roste od Jordánska přes Arabský poloostrov, v Pákistánu a západní Indii a na Srí Lance. Nepůvodní je na severozápadě Austrálie a zřejmě i na Jávě.
Ekologie: Typický druh polopouští nebo suché savany. Často roste jako dominanta nezapojené vegetace na dnech vádí, zejména na jílovitých sedimentech; na píscích nebo štěrcích roste jen tam, kde nehluboko pod povrchem je jílovitá vrstva. Místy vstupuje i na druhotná stanoviště. Vystupuje až do nadmořské výšky 1400 m.
Indigofera oblongifolia
Popis: Rozkladitý keřík nebo keř 1,5(–3) m vysoký; větvičky jsou nápadně zploštělé. Listy jsou střídavé, obvykle lichozpeřené, řidčeji jen s jediným terminálním lístkem; lístků je většinou 3–5, jsou střídavě postavené, podlouhlé nebo obkopinaté, 1,5–2,6 cm dlouhé a 0,6–1,3 cm široké, na obou stranách přitiskle chlupaté; palisty jsou 3–3,5 mm dlouhé. Květenství je 7–10 cm dlouhý úžlabní hrozen; kalich je zvonkovitý, 2–2,5 mm dlouhý, asi do poloviny dělený na trojúhelníkovité cípy; koruna je červená, pavéza je 5–10 mm dlouhá, vně chlupatá; tyčinek je 10, z nich je 9 srostlých a jedna volná. Lusky obsahují 6–8 semen, jsou sehnuté, slabě zakřivené, 1,2–2 cm dlouhé, přitiskle chlupaté.
Indigofera oblongifolia
Indigofera oblongifolia
Indigofera oblongifolia
Indigofera oblongifolia
Fotografováno dne 27. 9. 2015 (Omán, gov. Al Wusta, Duqm).