Biologická klasifikace: Animalia, Mammalia, Primates, Indriidae
Syn.: Indri brevicaudatus Geoffroy, 1796; Indris variegatus Gray, 1872; Lichanotus mitratus Peters, 1871
Česká jména: indri babakoto
Anglická jména: Indri

Indri indri
Indri indri

Rozšíření: Velmi vzácný endemický druh severovýchodního Madagaskaru. Rod je monotypický, příbuzný s dalšími zástupci čeledi Indriidae.

Způsob života: Poloopice s denní aktivitou žijící převážně na větvích dřevin v tropických deštných lesích, častěji v nížinných oblastech, ale objevuje se i v horských lesích, vystupuje až do nadmořské výšky okolo 1800 m. Žije ve skupině po 2–6, kterou velmi pravděpodobně tvoří jediný monogamní pár dospělých jedinců a jejich mláďata. Samice rodí jednou za dva až tři roky, mláďata jsou odstavována zhruba ve stáří 6 měsíců, v blízkosti matky však setrvávají další dva roky. Jejich potrava je rostlinná, tvoří ji listy, květy, plody a semena. Vydává velmi hlasité volání.

Popis: Největší recentní druh lemura, jeho tělo je 60–90 cm dlouhé, přičemž ocas je jen krátký, zhruba 6 cm dlouhý. Hmotnost dospělého jedince dosahuje 7–10 kg. Srst je hustá, její zbarvení je bílé, šedé, hnědé nebo černé, uši jsou vždy černé, obličej, záda a ramena jsou také obvykle černé, ale jejich barva může být i odlišná.

Ohrožení a ochrana: Jedna z nejvzácnějších poloopic Madagaskaru, Červený seznam IUCN (2014) ji řadí k druhům kriticky ohroženým (CR). Jeho areál je zatížen silným antropickým tlakem, permanentně ubývají pro tento druh vhodné přírodní biotopy. Populace je navíc snižována i nelegálním lovem, který probíhá navzdory společenskému tabu, které od lovu poloopic některé malgašské kmeny odrazuje. Odhaduje se, že úbytek druhu překračuje 80 %. Legální odchyt je korigován mezinárodní obchodní úmluvou CITES, avšak jeho chov byl neúspěšný.

Indri indri
Indri indri
Indri indri
Indri indri

Fotografováno dne 22. 10. 2016 (Madagaskar, Réserve spéciale d’Analamazaotra).