Syn.: Pentanema salicinum (L.) D. Gut. Larr. et al., Pulicaria salicina (L.) J. Presl et C. Presl , Ulina salicina (L.) Optz
Čeleď: Asteraceae – hvězdnicovité

Inula salicina subsp. salicina

Rozšíření: Mírné pásmo Eurasie, od severu Španělska až po Poamuří, severní Čínu a Japonsko (zde patrně v poddruhu I. s. subsp. asiatica), na sever po střední Švédsko, jižní Finsko a Karélii. Na jihu zasahuje do střední Itálie, na sever Balkánu a do oblasti Kavkazu. U nás roste poměrně hojně v teplých oblastech severozápadních, středních a východních Čech, na jižní, jihovýchodní a východní Moravě. V jiných oblastech jen velmi roztroušeně. V některých oblastech chybí, např. v západních Čechách, Podkrkonoší, na severní Moravě a jinde.

Ekologie: Roste ve světlých listnatých lesích, křovinách, na výslunných stráních a slatinných loukách. Půdy vyžaduje střídavě vlhké, hlinité s obsahem humusu. Kvete od června do srpna.

Inula salicina subsp. salicina

Popis: Vytrvalá, 25–80 cm vysoká, většinou lysá bylina. Lodyha je lysá, v dolní části může být roztroušeně chlupatá. Listy jsou podlouhlé nebo kopinaté, k vrcholu znenáhla zúžené. Květní úbory jednotlivé nebo v řídkých chocholičnatých květenstvích. Květy mají 25–55 mm v průměru, žluté. Plodem je nažka, žebernatá, lysá, hnědavě zbarvena s chmýrem.

Ohrožení a ochrana: Z hlediska ohrožení je oman vrbolistý pravý řazen k vzácnějším druhů naší květeny, které vyžadují další pozornost (C4a). Zákonem chráněným druhem je v Irsku.

Poznámka: U nás se ještě velmi vzácně vyskytuje oman vrbolistý drsný (Inula salicina subsp. aspera) – v současnosti je hodnocen jako nezvěstný taxon. Vyskytuje se pouze na jižní Moravě. Oman drsný občas vytváří křížence s druhy omanu rostoucích na společných lokalitách (hlavně diploidní druhy). Tyto křížence lze najít hlavně opět na jižní Moravě.

Inula salicina subsp. salicinaInula salicina subsp. salicina
Inula salicina subsp. salicina

Fotografováno dne 23. 6. 2007 (Česko, Čechy, Polabské černavy u Mělnické Vrutice).