Čeleď: Convolvulaceae Juss. – svlačcovité

Ipomoea pauciflora

Rozšíření: Neotropický druh, nominátní poddruh (na našich snímcích) pochází ze Střední Ameriky, jeho areál se táhne od středního a jižního Mexika přes Guatemalu snad až po Honduras, poddruh Ipomoea pauciflora subsp. vargasiana je uváděn z jihoamerického Ekvádoru a Peru.

Ekologie: Roste v opadavých lesích a v suché křovinaté vegetaci, v nadmořských výškách zhruba od 400 až do 2000 m. Kvete od září do března.

Ipomoea pauciflora

Popis: Keř až strom dosahující výšky 3–8 m a průměru kmene až okolo 25 cm, s borkou světle hnědou a konci mladých větviček ovíjivými. Listy jsou řapíkaté, eliptické až vejčité, 5–8(–15) cm dlouhé a 2,5–7(–8,5) cm široké, na bázi uťaté, zaokrouhlené až mělce srdčité, celokrajné, na vrcholu zašpičatělé, lysé. Květenství je terminální nebo axilární, vrcholičnaté; kališní lístky jsou vejčité, 5–9 mm dlouhé, lysé, na vrcholu tupé, koruna je nálevkovitá, 4–6 cm dlouhá, o průměru 5–11 cm, bílá, na hrdle červeně až nafialověle zbarvená, lysá; tyčinky jsou 9–11 mm dlouhé, blizny jsou válcovité, až 3 mm dlouhé. Plodem je elipsoidní tobolka, zhruba 2 cm dlouhá, lysá.

Záměny: Ke stromovitým povijnicím patří ve Střední Americe druhů více, dosti podobným druhem je především v poněkud nižších polohách se vyskytující Ipomoea wolcottiana (odlišuje se chlupatými kališními lístky, korunou při okrajích rovněž chlupatou a tvarem blizny), naopak již snadněji odlišitelným druhem je například Ipomoea murucoides.

Ipomoea pauciflora
Ipomoea pauciflora
Ipomoea pauciflora
Ipomoea pauciflora
Ipomoea pauciflora

Fotografovala Věra Svobodová, dne 24. 10. 2019 (Mexiko, stát Oaxaca, Monte Albán).