Syn.: Xiphion gramineum (L.) Schrank, Xiphion collinum N.Terr.
Česká jména: kozateček travitý (Opiz 1852), kosatec travolistý (Sloboda 1852), kosatec trávolistý (Čelakovský 1879), kosatec travolistý (Polívka 1912), kosatec trávolistý (Dostál 1950), kosatec trávovitý (Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: kosatík travní (Reuss 1853), kosatec trávolistý (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Iridaceae Juss. – kosatcovité
Iris graminea
Rozšíření: Centrum areálu se nachází v panonské oblasti střední Evropy, zasahuje do severovýchodní Itálie, ojediněle v jižní Francii a severním Španělsku, na východě zasahuje po Kavkaz. U nás vzácně na jižní a jihovýchodní Moravě, v Čechách jeho výskyt patrně není původní, zplanělý.
Ekologie: Roste na křovinatých stráních a pastvinách, ve světlých lesích, stanoviště jsou vždy spíše vlhčí, i když v létě vysychavá. Kvete od května do června.
Popis: Vytrvalá, trsnatá bylina s krátkým oddenkem, 20–30 cm vysoká, s čárkovitými listy (v nekvetoucím stavu je snadno přehlédnutelná, zaměnitelná) a velice příjemně vonícími modrými až modrofialovými květy s bílými žilkami, které jsou často skryté mezi listy (květonosná lodyha je kratší). Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Kosatec trávovitý patří k silně ohroženým druhů naší květeny (C2b) a ve stejné kategorii je chráněn i podle zákona (§2). Na Slovensku patří k druhům potenciálně ohroženým (NT), je zde chráněn i zákonem, stejně tak v Maďarsku.
Iris gramineaIris graminea
Iris graminea
Iris graminea
Fotografováno ve dnech 18. 5. a 24. 5. 2003 (Bílé Karpaty, Čertoryje a Porážky).