Syn.: Iris pratensis Lam., Limnirion sibiricum (L.) Opiz, Xyridion sibiricum (L.) Klatt, Xiphion sibiricum (L.) Schrank
Česká jména: kosatec luční (Presl 1819), kosač sibirský (Opiz 1852), kosatec sibiřský (Sloboda 1852, Čelakovský 1879, Polívka 1912, Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: kosatík sibirský (Reuss 1853), kosatec sibírsky (Novacký 1936, Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Iridaceae Juss. – kosatcovité

Iris sibirica
Rozšíření: Evropa, mírná Asie, u nás se vyskytuje roztroušeně až vzácně.
Ekologie: Roste na vlhkých slatinných a rašelinných loukách, v mokřinách, v pásmu od nížiny až do podhůří. Kvete od května do června.
Popis: Vytrvalá bylina, geofyt, 50–120 cm vysoká, lodyha přímá, oblá, stejně dlouhá nebo delší než listy, přízemní listy 2–10 mm široké, květy nevonné, vnější okvětní cípy modré až modrofialové. Plodem je tobolka.
Poznámka: Tento vyšší druh kosatce je oblíbený také v zahradách, snese i poměrně suché místo výsadby, rozhodně je však lepší jej vysadit do stále vlhké až mokré půdy. V kultuře se objevuje i bělokvětá varieta.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu je kosatec sibiřský zařazen do kategorie ohrožených druhů naší květeny (C3), zákonem je tento druh chráněn jako silně ohrožený (§2). Na Slovensku je z hlediska ohrožení hodnocen jako potenciálně ohrožený druh (NT). K chráněným druhům patří i na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku, Polsku, Bělorusku, Litvě, Lotyšsku, Francii a Švýcarsku.

Iris sibiricaIris sibirica
Iris sibiricaIris sibirica
Iris sibirica

Fotografováno dne 25. 5. 2007 (Sokolovsko, Hory).