Syn.: Digitalis chalcantha (Svent. et O’Shan.) Albach, Bräuchler et Heubl
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité
Isoplexis chalcantha
Rozšíření: Endemit Kanárských ostrovů, vyskytuje se velmi vzácně jen na ostrově Gran Canaria.
Ekologie: Roste velmi vzácně v reliktech vavřínových lesů na severu ostrova Gran Canaria, v pásmu od 400 do 900 m n. m. Patří k nejvzácnějším druhům zdejší květeny.
Popis: Keř, 50–120 cm vysoký, chudě větvený, listy jsou úzce kopinaté, pilovité, na spodní straně krátce chlupaté, květní hrozen je řídký, květy jsou oranžové, květní stopka je zhruba stejně dlouhá jako kalich. Kvete od března do července.
Ohrožení a ochrana: Je zařazen mezi druhy přísně chráněné Úmluvou o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva), ve španělské Červené knize je uveden jako kriticky ohrožený druh (CR). Jeho populace jsou posilovány exempláři pocházejícími z kultury.
Isoplexis chalcanthaIsoplexis chalcantha
Isoplexis chalcantha
Fotografováno dne 15. 6. 2006 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Španělsko, Kanárské ostrovy, Gran Canaria, Tafira – Jardín Botánico Viera y Clavijo).