Syn.: Callianassa isabelliana Webb et Berthel., Digitalis isabelliana (Webb) Linding.
Čeleď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité
Isoplexis isabelliana
Rozšíření: Endemit Kanárských ostrovů, vyskytuje se výhradně na ostrově Gran Canaria.
Ekologie: Roste vzácně v borových lesích, především v centrální horské oblasti ostrova, v pásmu od 800 do 1 600 m n. m.
Popis: Keř, 50–120 cm vysoký, listy podlouhle kopinaté, pilovité, na spodní straně skoro lysé, květenstvím je hustý hrozen, květy asi 2 cm dlouhé, oranžové až načervenalé, stopka je kratší než kalich. Kvete od června do září. Druh je poměrně variabilní.
Ohrožení a ochrana: Isoplexis isabelliana je zařazen mezi druhy přísně chráněné Úmluvou o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Bernská úmluva), ve španělské Červené knize je uveden jako druh silně ohrožený (EN).
Isoplexis isabellianaIsoplexis isabelliana
Isoplexis isabellianaIsoplexis isabelliana
Isoplexis isabelliana
Fotografováno dne 11. 6. 2006 (Španělsko, Kanárské ostrovy, Gran Canaria, severní úpatí Pico de las Nieves).