Česká jména: duhovice (Presl 1846, Těšitel 1927)
Čeleď: Iridaceae Juss. – kosatcovité
Ixia micrandra
Rozšíření: Roste v Jihoafrické republice v provincii Western Cape, přibližně od městečka Paarl po ústí řeky Breede. Podle některých pramenů zasahuje až do Klein Karoo do okolí města Oudtshoorn, tyto údaje se mohou ale vztahovat k jiným (vnitrodruhovým) taxonům.
Ekologie: Roste na pískovcových svazích ve vegetaci fynbos. Kvete brzy na jaře.
Ixia micrandra
Popis: Štíhlá vytrvalá bylina s podzemní hlízkou. Lodyha je zpravidla nevětvená, 25–50 cm vysoká; listy jsou velmi úzké, čárkovitě mečovité až téměř oblé, 15–25 cm dlouhé, většinou méně než 1,5 mm široké. Květenství je krátký vějířek s 2–6 květy, podepřený blanitými, výrazně žilkovanými listeny; bělavé, růžové až světle fialové šestičetné květy mají velmi krátkou trubku dlouhou 3–5 mm, cípy jsou stejné, široce zvonkovité až ploše rozložené, o průměru asi 2 cm; tyčinky jsou přirostlé k okvětní trubce, mají velmi krátké, téměř kulovité prašníky; gyneceum srůstá ze 3 plodolistů a má spodní semeník. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Červený seznam Jihoafrické republiky (2009) tento taxon řadí do kategorie vyžadujících pozornost (LC – least concern).
Ixia micrandra
Ixia micrandra
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 13. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Hermanus, rezervace Fernkloof).