Česká jména: duhovice (Presl 1846)
Čeleď: Iridaceae Juss. – kosatcovité
Ixia purpureorosea
Rozšíření: Endemit malinkého území na západě jihoafrické provincie Western Cape; roste pouze v okolí zálivu Saldanha Bay na pobřeží Atlantského oceánu.
Ekologie: Stanovištěm jsou vápence a vápnité písky v nadmořské výšce přibližně do 100 m. Kvete na jaře.
Ixia purpureorosea
Popis: Vytrvalá hlíznatá bylina; lodyha je nevětvená, 20–60 cm vysoká; listy jsou měkké, mečovité. Květenství je vějířek s 3–12 květy; listeny jsou blanité, světlé; šestičetné květy mají velmi tenkou tmavě modrofialovou trubku, která se výše nálevkovitě rozšiřuje, cípy jsou stejné, široce zvonkovité až ploše rozložené, 1,5–2 cm dlouhé, růžovofialové, s tmavým středem; tyčinky jsou volné, vyčnívají z okvětní trubky; gyneceum srůstá ze 3 plodolistů a tvoří spodní semeník. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Druh je velmi lokální, v areálu jsou známy jen 4 lokality; proto je v Červeném seznamu květeny Jihoafrické republiky (2009) klasifikován jako ohrožený (EN – endangered).
Ixia purpureorosea
Ixia purpureoroseaIxia purpureorosea
Ixia purpureorosea
Ixia purpureorosea
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 23. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Langebaan, West Coast National Park).