Syn.: Dorystigma caulescens (Gillies et Hook.) Miers, Lonchestigma caulescens Dunal
Čeleď: Solanaceae Juss. – lilkovité

Jaborosa caulescens

Rozšíření: Druh jihozápadu Jižní Ameriky, který se vyskytuje v severozápadní Argentině a sousedních regionech Chile. Kromě nominátní variety je rozlišována ještě varieta Jaborosa caulescens var. bipinnatifida, která se vyznačuje listy dvakrát zpeřenými a menšími květy; nominátní varieta (na našich snímcích) se vyskytuje v argentinských provinciích La Rioja, Mendoza, San Juan a v přiléhajících regionech Chile, varieta J. c. var. bipinnatifida má areál rozsáhlejší, táhne se od severoargentinské provincie Jujuy až po patagonský Chubut, zasahuje rovněž do sousedních regionů severního a středního Chile.

Ekologie: Roste ve vysokohorské vegetaci, v andské puně, na stanovištích otevřených, nestabilních, písčitých, kamenitých či skalnatých, nominátní varieta v nadmořských výškách od zhruba 2000 do 4000 m, varieta J. c. var. bipinnatifida od 3000 až do 4500 m.

Popis: Geofyt s vertikálně uloženým, větveným podzemním oddenkem a lodyhou až 50 cm dlouhou, poléhavou. Listy mají řapíky až 18 cm dlouhé, čepele v obrysu obkopinaté až obvejčité, peřenolaločné až peřenosečné (nominátní varieta) nebo i 2krát zpeřené (J. c. var. bipinnatifida), po okraji zubaté, lysé. Květy vyrůstají v uzlinách po 5–6 na stopkách až 5 mm dlouhých, kalich je 2,2–4 mm dlouhý, jeho cípy jsou trojúhelníkovité, žláznatě i nežláznatě chlupaté, koruna je řepicovitá, 9–16,5 mm dlouhá (u var. J. c. var. bipinnatifida nanejvýše 10 mm dlouhá), žlutozelená, trubka je při vrcholu rozšířená, cípy jsou trojúhelníkovité až vejčité, rozestálé, špičaté nebo tupé, na vnitřní straně hustě oděné bílými nežláznatými trichomy; tyčinek je 5, nitky tyčinek jsou jen krátké, lysé, prašníky jsou žluté, až 2,2 mm dlouhé, čnělka je krátká. Plodem je skoro kulovitá bobule, nafialovělá nebo nazelenalá, dosahující průměru okolo 15 mm.

Poznámka: Rod Jaborosa v současnosti čítá 25 akceptovaných druhů (POWO 2019), všechny pocházejí z jihu Jižní Ameriky.

Jaborosa caulescens
Jaborosa caulescens
Jaborosa caulescens

Fotografoval Mário Duchoň, dne 14. 11. 2014 (Argentina, prov. Mendoza, okolí obce Uspallata).