Syn.: Manulea microphylla L. f., Sutera microphylla (L.) Hiern
Čeleď: Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Jamesbrittenia microphylla
Rozšíření: Areál se táhne na pobřeží Indického oceánu v Jihoafrické republice v provinciích Western a Eastern Cape, v úseku dlouhém asi 350 km mezi městy Knysna a Port Alfred.
Ekologie: Provází travnaté a křovinaté svahy nad pobřežím, vystupuje až do nadmořské výšky 500 m.
Jamesbrittenia microphylla
Popis: Malý keřík se žláznatými větvičkami, dorůstá výšky 15–50 cm. Listy jsou v dolní části stonku vstřícné, výše střídavé a ve svazečcích na kratičkých brachyblastech, jsou jednoduché, velmi krátké, střechovitě přitisklé, celokrajné. Květy vyrůstají jednotlivě v paždí listů, jsou 5četné; kalich je téměř pravidelný, zvonkovitý, až téměř k bázi rozdělený; koruna je řepicovitá, slabě souměrná, korunní trubka je úzce válcovitá, pod vrcholem rozšířená, cípy jsou obdélníkovité nebo se k vrcholu poněkud rozšiřují, na konci uťaté až velmi mělce vykrojené, růžové až červené, podél střední žilky s tmavou červenofialovou protáhlou skvrnou a v ústí žluté, na vnější straně žláznatě chlupaté; tyčinky jsou 4, nestejně dlouhé; gyneceum tvoří svrchní dvoupouzdrý semeník a krátkou čnělku. Plodem je tobolka s mnoha semeny.
Ohrožení a ochrana: Stanoviště tohoto druhu nejsou v současnosti příliš atakována lidskými aktivitami, a proto je tento druh v Červeném seznamu květeny Jihoafrické republiky (2009) klasifikován jako taxon vyžadující pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Těžiště druhové diverzity početného rodu Jamesbrittenia leží v savanách a subtropických formacích jižní Afriky. V květenné říši Capensis roste celkem 12 druhů, povětšinou charakteru nízkých keříků.
Jamesbrittenia microphylla
Jamesbrittenia microphylla
Jamesbrittenia microphylla
Jamesbrittenia microphylla
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 18. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Plettenberg Bay, rezervace Robberg Peninsula); Věra Svobodová, dne 16. 4. 2012 (Jihoafrická republika, Robberg Peninsula).