Česká jména: jazionka chlumní (Presl 1819), jasionka chlumní (Opiz 1852), pavinec chlumní, chudina (Sloboda 1852), pavinec obecný (Čelakovský 1879, Polívka 1912), pavinec modrý (Dostál 1989), pavinec horský (Kubát 2002)
Slovenská jména: pavinec horský (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Campanulaceae Juss. – zvonkovité
Jasione montana
Rozšíření: Roste v celé Evropě vyjma severních oblastí a části Balkánu, dále zasahuje do severní Afriky, vyskytuje se také ve východní části Spojených států. V ČR roste roztroušeně na celém území od nížin po nižší hory, vzácnější je v Karpatech. V SR je daleko vzácnější.
Ekologie: Pavinec roste na nevápnitých půdách a vyhledává výslunná často písčitá místa, roste na rozvolněných mezích, skalnatých svazích, při cestách, na náspech a úhorech. Nesnáší silnou vegetační konkurenci vyšších rostlin vytvářející velké množství biomasy. Kvete od června do července.
Popis: jednoletá nebo dvouletá bylina, lodyha rostliny je přímá nebo vystoupavá, až 20 cm vysoká, řídce chlupatá. Lodyžní listy jsou zvlnělé, úzké, po okrajích kadeřavé a vroubkované, taktéž chlupaté. Horní část lodyhy je často větvená a každý konec větve nese kulovité květenství. Samotné květy mají úzkou korunu, většinou modře zbarvenou (vzácně s barevnými odchylkami k růžové a bílé), s výraznou čnělkou a bliznou.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku patří mezi méně dotčené druhy (LC).
Jasione montanaJasione montana
Jasione montanaJasione montana
Fotografováno dne 12. 7. 2005 (Krušné hory, Tatrovice).