Syn.: Jasione laevis subsp. orbiculata (Griseb. ex Velen.) Tutin, Jasione supina var. hirsuta Wettst.
Čeleď: Campanulaceae Juss. – zvonkovité

Jasione orbiculata

Rozšíření: Roste na Balkáně v Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Srbsku, Kosovu, Albánii, Severní Makedonii, zasahuje i do severního Řecka, Bulharska a do rumunských Jižních Karpat. Zcela oddělená část areálu leží v jihoitalské provincii Basilicata. Areál tvoří jednotlivé ostrůvky, rostliny z nich se díky izolovanosti morfologicky poněkud odlišují.

Ekologie: Provází horské trávníky nad horní hranicí lesa, také se vyskytuje na zazemněných sutích a štěrcích; preferuje kyselé podklady (žulu, břidlice, nevápnitý flyš), ale roste i na hadcích. Lokality leží v nadmořské výšce 1800–2500 m.

Jasione orbiculata

Popis: Nízká vytrvalá trsnatá bylina s přízemní růžicí listů, z níž vyrážejí krátké výběžky zakončené sterilními dceřinými růžicemi i poléhavé nebo vystoupavé lodyhy 2–5(–10) cm vysoké. Listy jsou přisedlé, obkopinaté až kopisťovité, (0,5–)1–1,5 cm dlouhé a 0,2–0,3(–0,4) cm široké, na bázi brvité, celokrajné nebo řídce drobně zubaté, obvykle nezvlněné, na vrcholu tupé. Květenství je kulovitý strboul o průměru (0,7–)1–1,2(–1,5) cm; listeny jsou vejčité až téměř okrouhlé, řidčeji užší, 4–9 mm dlouhé, často chlupaté, na bázi brvité, výše zastřihovaně pilovité; kališní cípy jsou čárkovitě kopinaté až štětinovité, 1,5–2(–2,5) mm dlouhé; koruna je až k bázi rozdělená na 5 cípů, modrá, 7–8 mm dlouhá; tyčinek je 5, na bázi srostlých; semeník je spodní, blizny jsou 2. Plodem je tenkostěnná tobolka, otvírá se 2 děrami na vrcholu.

Jasione orbiculata
Jasione orbiculata
Jasione orbiculata

Fotografováno dne 18. 6. 2019 (Severní Makedonie, Šar planina, Popova Šapka).