Syn.: Cereus galapagensis F. A. C. Weber, Cereus thouarsii F. A. C. Weber, Jasminocereus galapagensis (F. A. C. Weber) Britton et Rose, Jasminocereus howellii E. Y. Dawson
Čeleď: Cactaceae Juss. – kaktusovité
Jasminocereus thouarsii
Rozšíření: Endemit Galapág, rozlišují se tu tři variety: nominátní se vyskytuje na ostrovech Floreana, Isabela, San Cristóbal a Santa Cruz, J. t. var. delicatus na ostrovech Santa Cruz a Santiago, třetí J. t. var. sclerocarpus na ostrovech Fernandina a Isabela. Literatura někdy naznačuje i možnou existenci druhu Jasminocereus galapagensis z ostrova Santa Cruz, ke kterému se však ekvádorská literatura většinou nehlásí a spojuje ho se zde popisovaným druhem. Zdá se tedy, že rod Jasminocereus je monotypický.
Ekologie: Roste na suchých skalnatých stanovištích, v křovinách, od pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1000 m.
Jasminocereus thouarsii
Popis: Statný kaktus se sloupovitým habitem, 7–8 m vysoký, se přímým stonkem dosahujícím průměru 15–30 cm, v horní části větveným. Větve jsou vystoupavé, složené z četných krátkých článků, které dosahují až 14 cm v průměru; žeber je 15–22, areoly jsou až 1 cm široké, pokryté plstnatými chlupy, trny 1–9 cm dlouhé, většinou je jich v areole asi 35. Květy jsou trubkovité, 5–11 cm dlouhé, žluté až nahnědlé, vnější okvětní lístky jsou kopisťovité, 2–3 cm dlouhé, vnitřní čárkovité, 2,4–3 cm dlouhé. Plod je asi 1,5–7 cm dlouhý, dužnatý, zelený nebo červený, jedlý.
Ohrožení a ochrana: Podle Červeného seznamu IUCN (2013) je druh klasifikován jako méně dotčený (LC), výraznější možná rizika byla po vyhlášení národního parku na ostrovech eliminována. Je chráněn mezinárodní obchodní úmluvou CITES.
Poznámka: Četných kaktusů si na Galapágách dobře povšiml už Charles Darwin v roce 1835. Dnes je v čeledi kaktusovitých na těchto tichomořských ostrovech rozlišováno kromě tohoto druhu ještě pět endemických variet druhu Opuntia echios, tři endemické variety Opuntia galapageia, tři též endemické variety druhu Opuntia megasperma, dále rovněž endemické druhy Opuntia helleri a Opuntia insularis, kriticky ohrožený endemit Opuntia saxicola a také prakticky nezaměnitelný endemický druh Brachycereus nesioticus. Jsou tu však i druhy nepůvodní, zavlečené, kupříkladu mexické druhy Cephalocereus senilis a Cylindropuntia arbuscula, brazilský Echinopsis calochlora, jihoamerické druhy Austrocylindropuntia subulata, Epiphyllum oxypetalum, Hylocereus polyrhizus či Selenicereus megalanthus, rovněž nepůvodní opuncie (Opuntia dillenii, Opuntia ficus-indica, Opuntia monacantha).
Jasminocereus thouarsii
Jasminocereus thouarsii
Jasminocereus thouarsii
Jasminocereus thouarsii
Fotografovala Ljuba Procházková, dne 5. 10. 2015 (Ekvádor, Galapágy, Santiago).