Čeleď: Oleaceae Hoffmanns. et Link – olivovníkovité
Jasminum azoricum
Rozšíření: Podle druhového jména by se dalo usuzovat, že tento taxon pochází z Azorských ostrovů (ty jsou ostatně jako jeho domovina často uváděny i v literatuře). Samotná portugalská botanická literatura jej však jednoznačně označuje za endemický druh ostrova Madeira.
Ekologie: Roste velice vzácně na skalnatých útesech jižního pobřeží Madeiry, s oblibou se pěstuje i ve zdejších zahradách, jako pokojová rostlina se dováží také do Evropy.
Popis: Vzpřímený nebo pnoucí vytrvalý keř, lysý, 2–5 m dlouhý, listy složené ze tří vejčitých až kopinatých lístků, kožovité, květy po 5–25 ve vrcholových květenstvích, 4–5četné, vonné, korunní lístky bílé, až 2 cm v průměru, kvete od května do října.
Ohrožení a ochrana: Jasminum azoricum v přírodě rozhodně nepatří k častým druhům, je druhem chráněným Směrnicí Rady Evropy 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Bernská úmluva).
Jasminum azoricumJasminum azoricum
Jasminum azoricum
Fotografováno dne 26. 6. 2005 (Portugalsko, Madeira, jižní pobřeží – západně od Funchalu).