Česká jména: dávivec (Presl 1846, Mareček 1997)
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Jatropha mahafalensis
Rozšíření: Pochází z Madagaskaru, kde je výskytem vázán na suché oblasti na jihozápadě ostrova. Jde o jediný původní druh tohoto rodu na Madagaskaru.
Ekologie: Provází madagaskarskou savanu, křovinaté a rozvolněné stromové porosty v oblastech se střídáním dlouhého suchého období a krátkého období dešťů.
Jatropha mahafalensis
Popis: Dvoudomý keř nebo menší stromek, dorůstá výšky 1,5–4,5 m; kmínek může být nápadně ztloustlý. Listy jsou střídavé, dlouze řapíkaté, čepel je trojlaločná až trojklaná, lesklá; palisty jsou drobné. Květy jsou 5četné; samčí tvoří chudé úžlabní vrcholíky, mají střechovitě uspořádané kališní lístky a žlutavou korunu, žláznatý terč a 2 kruhy tyčinek; samičí jsou obvykle jednotlivé, koncové, s podobně uspořádaným kalichem i korunou, nektárii a svrchním semeníkem. Plodem je dosti velká, téměř kulovitá, zaobleně trojboká tobolka, v pouzdrech je po jediném semeni s masíčkem.
Využití: Olej, který lze lisovat ze semen, má podobné vlastnosti jako olej jiných druhů tohoto rodu (např. Jatropha curcas). Je to velmi slibná surovina využitelná jako biopalivo.
Poznámka: Do početného rodu Jatropha je řazeno asi 175 druhů, rozšířených v tropech Starého i Nového světa. Vzrůstem a květy dosti připomíná sokotranský dávivec Jatropha unicostata, který má však celistvé listy.
Jatropha mahafalensisJatropha mahafalensis
Jatropha mahafalensis
Jatropha mahafalensis
Jatropha mahafalensis
Jatropha mahafalensis
Fotografovala Ljuba Procházková, dne 3. 11. 2014 (Madagaskar, Toliara, Ifaty, Parc Mosa).