Javor u Vdovského domu
Acer pseudoplatanus, javor klen (Malvaceae):

  • Výška stromu: asi 27 m (v roce 2009)
  • Obvod kmene: asi 527 cm

Strom roste v relativně udržované části pozoruhodného, avšak v současnosti velmi zanedbaného zámeckého parku v Horšovském Týně (okres Domažlice). Stojí před budovou tzv. Vdovského domu, který byl vystavěn už v 16. století a v roce 1730 přestavěn. Dne 22. 1. 2004 byl tento javor vyhlášen památným stromem.

Knížecí rod Trauttmansdorffů, který získal zdejší panství v roce 1622, patřil mezi nejbohatší českou šlechtu, kromě Horšovského Týna vlastnili v Čechách i další panství. Zámecký park i s oborou byl v době Trauttmansdorffů několikrát upravován, v letech 1811–24 byla do parku vysazena i celá řada cizokrajných dřevin. Tím se stal týnský park dendrologicky zajímavý a hodnotný. Jeho současný stav rozhodně neodpovídá jeho historickému významu.
Javor u Vdovského domu
Javor u Vdovského domu
Fotografováno dne 30. 7. 2016.