Ficus religiosa
Ficus religiosa, fíkovník posvátný (Moraceae):

  • Výška stromu: 9,8 m (v roce 1907)
  • Obvod kmene: asi 249 cm
  • Odhadované stáří: asi 2300 let

Fíkovník posvátný Jaya Sri Maha Bodhi je jedním z nejposvátnějších a nejčastěji navštěvovaných buddhistických objektů na Srí Lance.

Podle buddhistického učení princ Siddhártha meditoval v Bodh Gaya v Indii pod stromem právě tohoto druhu, dosáhl pod ním osvícení a stal se Buddhou. O rozšíření buddhismu se velmi zasloužil indický král Ašóka. Při jedné z misí přivezla jeho dcera Sanghamitta jižní větev onoho stromu na Srí Lanku, kde ji král Devanampiya Tissa zasadil v roce 288 př. n. l. do parku Mahameghavana v Anuradhápuře. Celý příběh oddělení větve, slavnostní převoz ve zlaté váze na lodi, vítání a ceremoniál výsadby stromku je popsán v Mahavamse – Velké kronice Srí Lanky – sepsané v 6. století n. l. Tak by byl Jaya Sri Maha Bodhi nejstarším živým stromem se známým datem výsadby. Původní strom, pod kterým Buddha meditoval, byl zničen; tím je pro buddhisty cennější Jaya Sri Maha Bodhi, který vyrostl z větve stromu posvěceného dotykem Buddhy.
Posvátný strom je vysazen na vyvýšené terase, asi 6,5 m nad okolní plošinou, je chráněný zdí se čtyřmi branami a dvojím pozlaceným plotem. Je obklopen svatyněmi, sochami Buddhy a dalšími 10 mladšími stromy stejného druhu (Parivara Bodhi), které jej mají ochránit. K péči o strom byly králem vyčleněny vesnice u Anuradhápury. Strom bez úhony přečkal i období úpadku Anuradhápury v době invazí z jižní Indie a za občanských válek, kdy se o něj starali Sinhálci, kteří v okolí zůstali. Ostatně podle tradice je Jaya Sri Maha Bodhi příbytkem božstva Kalu Devata Bandara, které bůh Višnu pověřil úkolem jej ochraňovat.

Vždy to bylo a je významné poutní místo. U stromu se konají čtyři hlavní poutě ročně a probíhají tu denní rituály. Podle tradice má posvátný strom moc přivolat déšť, předpovědět budoucnost, léčit nemoci, zajistit plodnost žen. Zemědělci obětují stromu první rýži ze své sklizně, aby se jim dařilo. Jako obětiny jsou nabízeny květiny, mléčná rýže, ovoce, betel, aromatické oleje, kafr a mince umyté v šafránové vodě.
Dnes pečuje o Jaya Sri Maha Bodhi botanická zahrada Peradeniya a o jeho bezpečnost se stará armáda Srí Lanky. Strom je považován za ochránce svrchovanosti a územní celistvosti Srí Lanky.
Ficus religiosa
Ficus religiosa
Ficus religiosa
Ficus religiosa
Ficus religiosa
Ficus religiosa
Fotografováno dne 11. 2. 2014.