Zobrazit místo Jihoarabská provincie na větší mapě

Paleotropické území na jihozápadě Arabského poloostrova zahrnuje malou část na jihozápadě Saúdské Arábie, téměř celý Jemen a pohraniční oblast na jihozápadě Ománu. Území bylo kdysi součástí Gondwany a teprve relativně nedávno se odtrhlo od afrického kontinentu. V jádru je krystalinické, ale místy jsou i mladé vulkanické horniny a sedimenty. Klima je tropické, alespoň zčásti ovlivněné letním monzunem přinášejícím mírné ochlazení a srážky; specifickou roli hrají místní mlhy. V nejvyšších polohách na severozápadě provincie se zřídka mohou objevit i srážky sněhové.
Jihoarabská provincie
Vegetace provincie je poměrně různorodá. V některých částech je to savana s roztroušenými dřevinami, zejména akáciemi (Acacia) a myrhovníky (Commiphora; čeleď Burseraceae), podél periodických toků galeriové lesíky s palmou Hyphaene thebaica. Na návětrných svazích jsou poloopadavé tropické lesy, např. s Combretum molle (Combretaceae). Ve vyšších partiích navazují suché křoviny, jejichž složkou je např. Adenium obesum, řada zástupců čeledi paznehtníkovitých (Acanthaceae) a sukulenty, početně např. druhy rodů Aloe a Caralluma, ale i kaktusovité a kandelábrovité pryšce, např. Euphorbia ammak. Ve srážkově poněkud příznivějších horských oblastech i porosty s jalovcem Juniperus procera. Nejvýše jsou porosty polštářových bylin.
Jihoarabská provincie
Květena provincie je poměrně bohatá, je v ní zastoupeno několik endemických rodů (např. Centaurothamnus), druhový endemismus dosahuje kolem 7 %. Evidentní je souvislost s africkými savanami, ale vliv černého kontinentu se projevuje i v zastoupení řady tzv. afromontánních druhů, které mají další část areálu v horách Etiopské vysočiny – k nim patří např. Primula verticillata. Mezi paleotropickými prvky překvapí slabé zastoupení palem (Arecaceae). Dále je patrný přesah druhů ze sousední Saharsko-arabské oblasti. Zřetelné jsou vztahy i se Středozemím – najdeme zde např. vřesovec Erica arborea, druhy rodů Cichorium, Picris, Phagnalon, Lavandula a Micromeria. Velmi specifická je souvislost s Makaronésií, podpořená výskytem stromových dračinců Dracaena ombet a Dracaena serrulata, sukulentu Aeonium leucoblepharum (Crassulaceae) a pryšce Euphorbia balsamifera. Překvapí i vztah k nejjižnější Africe (včetně Capensis), který dokazuje např. Felicia dentata (Asteraceae) nebo Cotyledon barbeyi.
Jihoarabská provincie
Oproti konceptu, který nabízí Rhind, do této provincie řadíme i území na jemensko-ománském pomezí (Mahra-Dhofar), ovlivňované letním monzunem, které má zcela odlišnou flóru od hor v severní části Ománu, od nichž je odděleno pruhem pouští. Zato zde najdeme některé prvky africké, např. Sterculia africana (Malvaceae), a sokotranské, např. Exacum (Gentianaceae) a Cocculus balfouri (Menispermaceae).
Jihoarabská provincie
Souhrnné články o regionech provincie:

Z druhů Jihoarabské provincie na BOTANY.cz najdete:

O floristické poznání provincie se v minulosti zasloužili například:

Sousedící floristické provincie:

Jihoarabská provincie
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich.