Zobrazit místo Jihobarmská provincie na větší mapě

Nejzápadnější provincie Indočínské oblasti Paleotropis se rozkládá v jižní polovině Barmy, jen nepatrně přesahuje do pohraničních oblastí Bangladéše a Indie do svazového státu Mizoram. Geologickým podkladem jsou převážně mladé a měkké sedimenty flyšového typu, v centrální nížině naplaveniny. Klima tohoto území je velmi ovlivněno severovýchodním i jihozápadním monzunem, který přináší velké množství srážek. Severojižní průběh horských hřbetů má vliv na jejich množství; v provincii jsou území odstíněná od přímého působení jihozápadního monzunu, a je zde tedy určitý srážkový stín. V severních částech Arakanských hor se ale v nejvyšších polohách v zimě může objevit i sníh.
Jihobarmská provincie
Vegetaci nejsušších oblastí střední Barmy ovlivňují navíc propustné substráty, hlavní dřeviny jsou zde Tectona hamiltoniana (Lamiaceae) a Terminalia oliveri (Combretaceae). Na místech poněkud vlhčích jsou opadavé lesy s dominantním týkem Tectona grandis (Lamiaceae). V bažinách podél Iravadi jsou mokřadní lesy s opadavými dřevinami, zejména z čeledí Combretaceae a Anacardiaceae s podrostem bambusů (Poaceae). Na návětrném západě provincie jsou tropické deštné lesy s bohatým zastoupením dvojkřídláčovitých (Dipterocarpaceae), na které v horách navazují porosty se stálezelenými bukovitými dřevinami, mj. s duby (Quercus) a druhy rodu Castanopsis, které v mlžných polohách obohacují i pěnišníky (Rhododendron). V těchto lesích je bohatství orchidejí, např. z rodu Dendrobium a Pleione.
Jihobarmská provincie
Flóra této oblasti je poměrně málo prozkoumaná, je však zřejmé, že k jejím typickým znakům patří značná druhová pestrost a převažující zastoupení paleotropických elementů domácích v jihovýchodní Asii, překvapující je dosti vysoký podíl holarktických druhů, které sem pronikají ze severu z navazující Východoasijské oblasti a hrají větší úlohu hlavně v horách. Patří k nim např. olše Alnus nepalensis, bříza Betula alnoides, habry (Carpinus), z bylin např. všivce (Pedicularis) a oměje (Aconitum). Endemismus na druhové úrovni je vysoký, ale je zde i řada endemických rodů.
Jihobarmská provincie
Jihobarmskou provincii na BOTANY.cz zastupují například:

Sousedící floristické provincie:

Jihobarmská provincie
Fotografovala Zuzana Holá.