Zobrazit místo Jihočínská provincie na větší mapě

Pobřežní území severního Vietnamu a jižní Číny od delty Červené řeky (Sông Hồng) přibližně po Macao, včetně poloostrova Lej-čou (Leizhou) a ostrova Chaj-nan (Hainan), zahrnuje Jihočínská provincie. Je součástí Indočínské oblasti Paleotropis a tvoří její severovýchodní okraj. Na podloží starých metamorfitů zde byly na přelomu prvohor a druhohor uloženy sedimentární vápence, které později zkrasovatěly. Klima je subtropické, vlhké, s ročním úhrnem srážek 1800–3000 mm, bez výraznější suché periody.
Vietnam
Vegetaci tvoří především stálezelené lesy s bohatým zastoupením bukovitých (Fagaceae), vavřínovitých (Lauraceae) a Meliaceae. Ve vyšších polohách se objevují i nahosemenné: několik druhů borovic, např. Pinus wangii subsp. kwangtungensis, druhů rodu Cephalotaxus i zástupci čeledi Podocarpaceae. Na mořském pobřeží jsou ještě relativně druhově bohaté porosty mangrove, především s druhy Avicennia marina, Rhizophora stylosa a Bruguiera sexangula.
Vietnam
Květena čítá 8 endemických rodů a asi 500 endemických druhů. Má přechodný charakter, objevují se zde holarktické elementy, mimo jiné i lípám příbuzný Diplodiscus trichospermus (Malvaceae) a dub Quercus championii, řada prvků východoasijských, např. Vatica hainanensis (Dipterocarpaceae), z jižních prvků např. rody Podocarpus a Dacrydium.
Vietnam
Články o provincii:

Jihočínskou provincii na BOTANY.cz zastupují druhy:

Sousedící floristické provincie:

Vietnam
Fotografovala Věra Svobodová.