Zobrazit místo Jihoíránská provincie na větší mapě

Na severním pobřeží Perského zálivu v Íránu a v přilehlých pobřežních částech Pákistánu byla vymezena Jihoíránská provincie, přičleněná k Súdánsko-zambezijské oblasti Paleotropis. Jde o jednu ze seismicky nejaktivnějších částí světa, protože se zde zasouvá arabská tektonická deska pod eurasijskou. Převažujícími horninami jsou zde třetihorní sedimenty, místy vystupují na povrch metamorfity, mezi nimiž jsou i serpentinizované horniny. Zdejší aridní klima je charakterizováno mírnými suchými zimami a horkými léty, průměrné roční teploty se pohybují kolem 25 °C a úhrny srážek kolem 200 mm za rok.
Jihoíránská provincie
Vegetaci ve výše položených částech tvoří řídké křoviny nebo lesíky, jejichž druhovou skladbu tvoří např. Gymnosporia senegalensis (Celastraceae), tamaryšek Tamarix gallica var. indica, Dodonaea viscosa (Sapindaceae), Vitex negundo (Lamiaceae), ve vyschlých korytech palma Nannorrhops ritchieana. V podrostu se uplatňují hlavně letničky, vytrvalé byliny jsou častější na sutích a v roklinách; jsou to např. Rydingia persica a Salvia aegyptiaca (Lamiaceae), pryšec Euphorbia osyridea a Cleome oxypetala (Cleomaceae). Na místech bez většího pastevního tlaku jsou typické porosty myrhovníku Commiphora wightii (Burseraceae), který roste spolu s liánovitými rostlinami, např. s Capparis cartilaginea (Capparaceae), Daemia tomentosa (Apocynaceae) a dalšími. Na plošinách jsou typické porosty s akáciemi, zejména Prosopis cineraria, které v okolí periodických toků provází např. oleandr (Nerium oleander) a řada druhů tamaryšků (Tamarix). Na slaniskách je typická vegetace s podstatným zastoupením laskavcovitých (Amaranthaceae), např. s Halocnemum strobilaceum a Suaeda fruticosa. Na dunách se vyskyuje např. Calotropis procera (Apocynaceae).
Jihoíránská provincie
Flóra tohoto území není příliš dobře prozkoumaná. Má přechodný charakter mezi květenou holarktickou a paleotropickou; mezi suchomilnými druhy se vyskytuje řada těch, které sem přesahují z Holarctis, zejména z Egyptsko-arabské provincie. Naopak tropickým elementem jsou zástupci čeledi Burseraceae a (nepočetné) palmy (Arecaceae). Endemismus není příliš výrazný a týká se jen úrovně druhů.
Jihoíránská provincie
Z původních druhů této provincie na BOTANY.cz najdete:

Sousedící floristické provincie:

Jihoíránská provincie
Fotografovali Michal Filippi a Topi Pigula.