Zobrazit místo Jihomadagaskarská provincie na větší mapě

Podél jižního a jihozápadního pobřeží Madagaskaru leží zřejmě nejkontrastnější část ostrova. Toto geomorfologicky poměrně jednotvárné, ploché území je budováno propustnými vápencovými horninami, druhým nejrozšířenějším podkladem jsou nezpevněné písky.
Madagaskar
Geologický podklad zvýrazňuje efekt srážkového stínu. Klima je aridní, spadne zde za rok méně než 500 mm srážek, místy dokonce jen kolem 300 mm a suché období zde trvá až 11 měsíců. Maximální teploty vystupují na 30–33 °C, minimální na 15–21 °C.
Madagaskar
Ve vegetaci této provincie převažují xerofilní formace trnitých křovin, v jejíž skladbě se uplatňují nejen sukulentní, ale především drobnolisté trnité dřeviny a různé bizarní morfotypy (stromy s lahvovitým kmenem apod.). Tato vegetace dorůstá výšky až 8 m, nejvyššími rostlinami jsou endemičtí zástupci čeledi Didiereaceae z rodů Didierea, Alluaudia, Alluaudiopsis a Decarya, spolu s nimi také řada dřevnatějících pryšců (Euphorbia) se zelenými stonky a opadavými listy. Ke zvláštnostem této vegetace patří také několik druhů baobabů, např. Adansonia rubrostipa a Adansonia za (Malvaceae), druhy rodů Acacia (Fabaceae), Commiphora (Burseraceae), Cadaba (Capparaceae) a dalších. Význačným druhem palem je Dypsis decaryi.
Madagaskar
K charakteristickým prvkům patří i liány, často drobnolisté nebo sukulentní, např. z rodů Adenia (Passifloraceae), Cissus (Vitaceae) a Xerosicyos (Cucurbitaceae). V druhově poněkud chudším bylinném patře jsou četné sukulenty, např. z rodů Senecio (Asteraceae) nebo Aloe (Asphodelaceae). Ve vnitrozemí směrem k hranicím provincie se vytvořila mozaika trnitého lesa a travnaté savany, zřejmě jako výsledek přirozených klimatických změn a působení člověka.
Madagaskar
Specifické ekologické podmínky se ve zdejší flóře odrážejí ve vysoké míře endemismu, která na druhové úrovni dosahuje přes 50 %. Právě zde se vyskytují madagaskarští zástupci z čeledi Didiereaceae, která byla svého času celá považovaná za madagaskarského endemita, zatímco dnes jsou do ní řazeny i 3 rody z kontinentální Afriky. Zdejší endemismus je podmíněn starou izolací Madagaskaru a svébytným vývojem jeho bioty, navíc s pronikavým vlivem xerofilních adaptací; na druhé straně se zdá, že k silné aridizaci došlo teprve před nepříliš dlouhou dobou.
Madagaskar
Články o provincii:

Z původních druhů provincie na BOTANY.cz najdete:

Sousedící floristické provincie:

Madagaskar
Fotografovaly Radka Urbančíková a Ljuba Procházková.