Zobrazit místo Jihomalesijská provincie na větší mapě

Jižní část Indonésie – ostrovy mezi Jávou a Novou Guineou – tvoří Jihomalesijskou provincii Malesijské oblasti Paleotropis. Většina těchto ostrovů je sopečného původu a dodnes na nich jsou aktivní vulkány, jen jižnější řetěz ostrovů na jihovýchodě (Sumba, Timor a řetěz malých ostrovů až po Tanimbar) je původu kontinentálního.

Jihomalesijská provincie

Tyto ostrovy tvoří prekambrické horniny, které byly druhdy součástí Gondwany, a jsou součástí Australské litosférické desky. Klima ostrovů vykazuje specifický gradient ve směru západ-východ. Na západě provincie panuje vlhké tropické klima s malými meziročními rozdíly a s vlhkým zimním monzunem (deštivé období je chladnější), zatímco na východě jsou daleko větší rozdíly ve srážkách, dominantní roli zde hraje letní jihovýchodní monzun, který je velmi suchý – tím pádem je zde poměrně velký srážkový propad.

Jihomalesijská provincie

Hlavním vegetačním rysem ve vlhkých částech na západě provincie na Jávě jsou druhově bohaté deštné lesy, v nichž mají významný podíl dvojkřídláčovité (Diperocarpaceae) a bobovité (Fabaceae). V horách na ně navazují mlžné lesy s účastí bukovitých (Fagaceae), význačné množstvím epifytů. Nad nimi na nejvyšších vrcholech lze nalézt křoviny s pěnišníky (Rhododendron) a borůvkami (Vaccinium). V sušších částech, např. na východní Jávě, jsou poloopadavé lesy s porosty teaku (Tectona grandis). Na Timoru, který je mnohem sušší, je savana s kapinicí Acacia leucophloea a dalšími druhy.

Jihomalesijská provincie

O flóře Jihomalesijské provincie nelze říci, že by byla chudá, ale druhová diverzita ostrovů zejména na východě provincie nesnese srovnání s květenou sousedních provincií Sumatranské, Bornejské, Celebeské a Molucké. Je to zapříčiněno mnohem rozšířenějšími plochami ovlivněnými výraznou periodou sucha. Zde jsou typické malesijské druhy potlačené a jejich místo alespoň zčásti zaujaly druhy australské, např. Eucalyptus alba (Myrtaceae).

Jihomalesijská provincie

Původní flóru této provincie na BOTANY.cz zastupují například:

O botanické poznání provincie se zasloužili například:

Sousedící floristické provincie:

Jihomalesijská provincie

Fotografovali Petr Daubner a Alena Vydrová.