Zobrazit místo Jihomarocká provincie na větší mapě

Velmi svérázné okrajové území na jihozápadě Maroka v severní Africe náleží Jihomarocké provincii, která je nejzazší výspou Středozemní oblasti Holarctis. Nejdále k severu zasahuje při pobřeží k 32° 30′ severní šířky, avšak nepatří do ní Vysoký Atlas. Geologickou stavbu tvoří prvohorní a předprvohorní vyvřeliny, ale i druhohorní až tercierní vápence. Klima je na jedné straně ovlivňováno bezprostředně navazující Saharskou provincií, ale zejména pobřežní oblasti jsou pod vlivem pasátů, takže zde často dochází ke kondenzaci oblačnosti.
Jihomarocká provincie
Na skladbě vegetace se podílejí rozvolněné porosty stálezelených dubů, zejména Quercus ilex. Těžiště areálu zde má xerofilní nahosemenná dřevina Tetraclinis articulata (Cupressaceae), a zejména stálezelený listnáč Argania spinosa z převážně tropické čeledi Sapotaceae. Na velmi suchých stanovištích se vyskytují některé akácie, např. Acacia gummifera, cicimek Ziziphus lotus, ve stepních až polopouštních porostech je typický kavyl Stipa tenacissima. Zejména v pasátem ovlivňovaném pobřežním pruhu se vyskytuje sukulentový buš a v něm celá řada makaronéských elementů, k nimž patří především endemický dračinec Dracaena draco subsp. ajgal, který zde byl objeven teprve v 90. letech 20. století. Spolu s ním zde roste např. Searsia tripartita (Anacardiaceae) a kapradina Davallia canariensis.
Jihomarocká provincie
Kostra druhové skladby je tvořena mediteránními prvky, k nimž patří např. oliva Olea europaea subsp. maroccana. Je však obohacena o řadu prvků makaronéských, mezi něž patří např. zmíněný dračinec Dracaena draco, vavřín Laurus novocanariensis, keřový pryšec Euphorbia regis-jubae a sukulentní Euphorbia officinarum, rostou zde i starček Kleinia anteuphorbium, blízce příbuzný kanárskému druhu Kleina neriifolia, mléč Sonchus pinnatifidus i miříkovitá rostlina Astydamia latifolia. Odlišným, totiž (sub)saharským elementem jsou např. akácie (Acacia), zástupci rodů Caralluma (Apocynaceae) a Warionia saharae (Asteraceae).
Jihomarocká provincie
Z původních druhů Jihomarocké provincie na BOTANY.cz najdete:

Sousedící floristické provincie:

Jihomarocká provincie
Fotografoval Mário Duchoň.