Zobrazit místo Jihovýchodoaustralská provincie na větší mapě

Převážná část australských svazových států Nový Jižní Wales a Victoria a jihovýchod státu Jižní Austrálie náleží do Jihovýchodoaustralské provincie Severo- a východoaustralské oblasti Australis.
Austrálie
Geologická stavba oblasti je složitá, jsou zde přítomny prekambrické horniny, prvohorní žuly i vulkanity i mladší horniny sedimentární. Klima je subtropické, zejména na severozápadě ještě i aridní, ale na jihovýchodě v horách jsou i území s temperátním oceanickým klimatem s dlouho ležící sněhovou pokrývkou.
Jihohovýchodoaustralská provincie
Typickou vegetací jsou lesy s dominantními různými druhy blahovičníků (Eucalyptus), které provází řada dalších druhů dřevin. Místy je provázejí i některé akácie (Acacia), resp. přesličníky (Casuarina), z jehličnanů např. druhy rodu Callitris, v keřovém patře se vyskytují mnohé druhy z čeledi Proteaceae. Ve vyšších horských polohách jsou na skalách keříčková společenstva s rozrazily (Veronica) a druhy rodu Epacris (Ericaceae), které doprovází poduškový druh Colobanthus nivicola (Caryophyllaceae). V alpinské bylinné vegetaci se objevují pryskyřníky (Ranunculus), blatouch Psychrophila introloba, světlík Euphrasia collina a další.
Jihohovýchodoaustralská provincie
Ve skladbě květeny absentují endemické čeledi, ale endemických rodů a druhů je zde poměrně dost. Flóra je svérázná, kromě typického australského elementu, k němuž patří samozřejmě druhy rodu Eucalyptus (Myrtaceae), jsou zde zastoupeny i gondwanské prvky, např. pabuky (Nothofagus), nohoplody (Podocarpus), druhy rodu Gaultheria (Ericaceae) aj. S Gondwanou zřejmě souvisí i výskyt zástupců typicky holarktických čeledí, které ale mají většinou bipolární disjunkci. Naopak paleotropickým elementem jsou např. cykasy z rodu Macrozamia. Velmi specifickým jevem je přítomnost fylogeneticky velmi starých reliktů, kterým je např. nahosemenný strom Wollemia nobilis.
Jihohovýchodoaustralská provincie
Dílčí články o provincii:

Z této provincie najdete na BOTANY.cz následující původní druhy rostlin:

Sousedicí floristické provincie:

Jihohovýchodoaustralská provincie
Fotografovali Petr Daubner (www.kompas.estranky.cz) a Michaela Češková.