Zobrazit místo Jihovýchodočínská provincie na větší mapě

Přechodné subtropické území na jihu Číny je vymezeno pobřežním pásem od Kantonu a Hongkongu až téměř po Šanghaj. Zahrnuje pobřežní nížiny a přilehlé návětrné svahy hor, pobřeží samo je značně členité, s množstvím drobných ostrůvků. V geologickém podkladu převládají druhohorní sedimenty a mezi nimi vystupují starší tělesa budovaná žulami. Klima má subtropický charakter, je značně oceanické, s vysokými srážkami bez zřetelné suché periody, navíc silně ovlivňované monzuny.
Jihovýchodočínská provincie
Charakteristickým vegetačním typem jsou produkční stálezelené lesy. V jejich nejvyšším patře, které dosahuje výšky přes 20 m, se uplatňují jako dominanty např. druhy Canarium album (Burseraceae), Castanopsis chinensis (Fagaceae) a Schima superba (Theaceae). V nižší úrovni, vysoké 14–20 m, je zastoupeno více druhů z čeledí Myrtaceae a Lauraceae, např. Syzygium acuminatissimum a Cryptocarya concinna, podobnou druhovou skladbu má i třetí stromová úroveň, v níž se vyskytuje i endemické Syzygium rehderianum (Myrtaceae).
Jihovýchodočínská provincie
V nejnižší stromové úrovni jsou stínomilné dřeviny, např. Aporosa yunnanensis (Phyllanthaceae), ale i některé opadavé typy, např. Ilex chapaensis (Aquifoliaceae). Četné jsou i keře a liány, zejména zástupci čeledí Rubiaceae a Primulaceae, naproti tomu bylinné patro je vlivem zastínění poměrně chudé. Na bahnitých místech v nížinách jsou mokřadní porosty, v nichž dominuje např. Endospermum chinense (Euphorbiaceae), v nižší úrovni např. Sterculia lanceolata (Malvaceae). I zde jsou četné liány, např. Ampelopsis cantoniensis (Vitaceae) a Gnetum montanum (Gnetaceae), mezi keři např. Ardisia quinquegona (Primulaceae) a Psychotria asiatica (Rubiaceae).
Jihovýchodočínská provincie
Květena je charakterizována dvěma endemickými rody (Latouchea z čeledi Gentianaceae a Dunnia z čeledi Rubiaceae) a asi 240 endemickými druhy, uplatňují se zde jak přesahující elementy tropické (Zingiberaceae, Melastomataceae, z orchidejí např. zástupci rodu Bulbophyllum), tak holarktické (např. bohatě zastoupené Fagaceae), ale i starobylé prvky, k nimž patří neobvykle vysoký počet zástupců čeledí Illiciaceae, Magnoliaceae, Hamamelidaceae a Lauraceae. Až sem zasahuje dokonce i zástupce gondwanské čeledi Proteaceae (Helicia kwangtungensis). Charakteristická je i velká druhová diverzita bambusů z rodů Bambusa, Dendrocalamus, Sasa a dalších.
Jihovýchodočínská provincie
Tachtadžjan (1978) tuto provincii nevyčleňuje z provincie Středočínské, naproti tomu P. M. Rhind její vymezení akceptuje. Oproti jmenované jednotce má oceaničtější charakter, který znamená mimo jiné vyšší zastoupení tropických prvků.
Jihovýchodočínská provincie
Dílčí články o provincii:

Jihovýchodočínská provincie
Původní květenu této provincie na BOTANY.cz zastupují druhy:

O floristický průzkum provincie se v minulosti například zasloužili:

Sousedící floristické provincie:

Jihovýchodočínská provincie
Fotografoval František Mazáč.