Jinan v Doksanech
Ginkgo biloba, jinan dvoulaločný (Ginkgoaceae):

  • Výška stromu: asi 22 m (v roce 2002)
  • Obvod kmene: asi 363 cm
  • Šířka koruny: asi 18 m
  • Odhadované stáří: zhruba 200 let (v roce 2019)

Tento krásný jinan roste v parku pod budovami premonstrátského kláštera v Doksanech (okres Litoměřice), v blízkosti pozdně barokní sala terreny. Byl na tomto místě vysazen zřejmě až v době po josefínských reformách, kdy byl již zdejší klášter zrušen. O přestavbu kláštera na zámek i o založení zdejšího anglického parku se na přelomu 18. a 19. století velmi zasloužila kněžna Marie Terezie Poniatowská (1740–1806), dcera Leopolda Kinského a manželka Ondřeje Poniatowského, bratra posledního polského krále Stanislava Augusta Poniatowského. Po ní ve stavební činnosti v Doksanech pokračoval další majitel panství, plukovník Jakub von Wimmer (zemřel 1822). Je pravděpodobné, že právě v této době byl tento jinan v zahradě také vysazen.

Do Evropy byl tento východoasijský druh introdukován v roce 1730 (Nizozemsko). Doksanský jinan jistě patří k nejstarším exemplářům svého druhu u nás. Dne 30. 6. 1997 byl vyhlášen památným stromem.

Jinan v Doksanech
Jinan v Doksanech
Jinan v Doksanech
Jinan v Doksanech
Jinan v Doksanech

Fotografováno dne 20. 5. 2018.