Dramatická, oranžově a rudě zbarvená krajina Wadi Rum bývá označována za nejkrásnější poušť na Zemi. Hory, široká údolí s písečnými dunami a prameny tvoří jedinečný ekologický systém. V roce 1998 byla vyhlášena chráněnou oblastí k zachování výjimečné krajiny, zdejší flóry, fauny a archeologických nalezišť. Dnes je ve Wadi Rum množství turistických a horolezeckých tras.
Wadi Rum
Wadi Rum leží na jihu Jordánska, asi 60 km od Aquaby v poušti Hisma. Plošiny Wadi Rum jsou v nadmořské výšce kolem 800 m, nejvyšší vrchol Jabal Rum měří 1754 m. Na podloží starých prekambrijských granitových hornin jsou vrstvy prvohorních pískovců, nejspodnější je z kambria, mladší z ordoviku. Eroze vymodelovala z pískovců charakteristické bloky hor. Mezi skalnatými bloky jsou plochy pokryté pískem, místy s dunami. V oblasti je i několik kamenných mostů. Plocha chráněné oblasti je 560 km2, zahrnuje 4 hlavní široká údolí severojižně orientovaná a otevřenou písčitou plochu s menšími skalnatými bloky v jihozápadní části, na východě se sítí menších údolí. Zemina je většinou naplavená, písčitá a štěrkovitá. Kambrijský pískovec je žlutohnědý, hrubý, oblázkový. Mladší pískovec je hnědý, červenohnědý až fialový, barevně pásovaný, sekundárně zbarvený prosakováním vody s rozpuštěnými solemi železa a manganu.
Wadi Rum
Klima je suché, pouštního charakteru, s velkými rozdíly denních a nočních teplot, v létě 15–45 °C, v zimě 15–31 °C, v noci k 5 °C. Roční srážkový úhrn činí 50–100 mm, srážky jsou soustředěné do zimních měsíců.
Povrchová voda ve Wadi Rum není, ale v místech styku neprostupných granitů a porézního pískovce je řada pramenů. Díky jejich přítomnosti byla tato oblast od pravěku obývána lidmi – zmínky o ní jsou i v Bibli a Koránu, poblíž procházela významná obchodní stezka, jsou zde trosky nabatejského chrámu.
Wadi Rum
Jako útočiště si Wadi Rum vybral i britský plukovník Thomas Edward Lawrence, jenž ovlivnil historii formování Sýrie a Jordánska. Jeho poněkud idealizovaný příběh je známý z filmu Lawrence of Arabia, byl natočen také v autentickém prostředí Wadi Rum. Jeho kniha Sedm pilířů moudrosti je pojmenovaná podle jedné ze zdejších zvláštně formovaných skal.
Wadi Rum
V chráněné oblasti Wadi Rum byl proveden v lednu až dubnu 1999 floristický průzkum a výsledky byly vydány prostřednictvím Royal Society for the Conservation of Nature a Hashemite Kingdom of Jordan. Jordánské zdroje uvádějí, že v této době zde bylo nalezeno 158 druhů rostlin.
Wadi Rum patří k Severoafricko-asijské biogeografické oblasti a objevují se zde tři pro tuto oblast charakteristické typy biotopů: písčité duny, kamenitá poušť označovaná jako hammada a křovinatá vegetace skal.
Písečné duny nezřídka pokrývají křoviny, které fixují písečné duny. Dominantními druhy jsou Haloxylon persicum, Retama raetam, Calligonum comosum, Neurada procumbens a Hammada scoparia.
Wadi Rum
Na skalnatých stanovištích najdeme druhy jako Acacia raddiana, Anabasis articulata, Caralluma spp., Fagonia spp., Gymnocarpos decandrum a Helianthemum lippii.
Kamenitá poušť hammada se vyskytuje na 70 % jordánského území, ve Wadi Rum však není dominantní. Hlavními druhy zde jsou Anabasis articulata, Retama raetam, Tamarix spp., Achillea fragrantissima, Artemisia herba-alba a Zilla spinosa.
Wadi Rum
Endemické druhy oblasti Mrtvého moře zastoupené v této oblasti:
Colchicum tunicatum Feinbrun
Iphiona maris-mortui Feinbrun
Onopordum jordanicola Eig.
Onopordum transjordanicum Eig.
Satureja thymbrifolia Hedge et Feinbrun
Wadi Rum
Fotografovaly Olga a Věra Svobodovy v květnu 2009.