Čeleď: Juglandaceae DC. ex Perleb – ořešákovité
Juglans californica
Rozšíření: Nevelký areál zahrnuje jihozápad Kalifornie, většina lokalit leží poblíž pobřeží Tichého oceánu; výskyt ve střední části státu a v Oregonu už je pokládán za nepůvodní.
Ekologie: Roste v lesních porostech na svazích kopců a údolí. Vystupuje až do nadmořské výšky 900 m.
Juglans californicaJuglans californica
Popis: Opadavý jednodomý keř nebo řidčeji stromek vysoký 6–9 m; někdy větvený od báze, jindy je vyvinut krátký kmínek, koruna bývá širší než delší; borka je vonná, šedá, rozpadá se do drsných polygonů; letorosty mají uvnitř duté komůrky. Listy jsou střídavé, lichozpeřené, s (4–)5–7(–8) jařmy, 15–24 cm dlouhé; řapík je 2–5 cm dlouhý; lístky jsou eliptické až kopinaté, 4,5–9,5 cm dlouhé a 1,5–2,5 cm široké, symetrické nebo poněkud srpovité, lysé, na bázi klínovité až uťaté, na okraji jemně pilovité, na vrcholu tupé až špičaté. Samčí květy tvoří úžlabní jehnědy 5–14 cm dlouhé; jejich kalich je ukončen 3–6 cípy; tyčinek je 15–35. Samičí květy tvoří koncové chudokvěté přímé hrozny; jejich kališní cípy jsou 4; blizna je péřitá, semeník je spodní. Plodem je kulovitá peckovice o průměru 2–3,5 cm, olysává; pecka je stlačeně kulovitá, nepravidelně brázditá.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu IUCN (1998) je klasifikován jako zranitelný (VU – vulnerable); důvodem je především fragmentace nepočetných populací. Jiným problémem většiny populací je nedostatečné zmlazování.
Poznámka: Velmi podobný, rovněž kalifornský ořešák Juglans hindsii se odlišuje širšími, spíše vejčitými lístky a svazečky chlupů v paždí žilek na rubu listů.
Juglans californica
Juglans californica
Juglans californica
Fotografovala Alena Vydrová, dne 19. 4. 2018 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Španělsko, Katalánsko, Barcelona, El Jardí Botànic de Barcelona).