Čeleď: Juglandaceae DC. ex Perleb – ořešákovité

Juglans nigra

Rozšíření: Ořešák černý pochází ze Severní Ameriky, konkrétně z území od východní části USA po předhůří Skalistých hor. Jako parková a okrasná dřevina se rozšířil do Evropy, střední Asie a Číny. V Evropy byl introdukován v 17. století, u nás snad až v 19. století (např. Lednice 1803, Hluboš 1808, Konopiště 1831), i když je uveden už v seznamu rostlin pěstovaných ve smíchovské botanické zahradě v roce 1776. V České republice jej můžeme potkat převážně jen v parcích, velký exemplář roste např. v parku v Kvasicích (okr. Kroměříž).

Ekologie: Ve svém původním areálu roste v lesích. Protože má malou konkurenční schopnost a je výrazně světlomilný, nejčastěji se vyskytuje na lesních okrajích anebo v blízkosti vodních toků. Nejčastěji se vyskytuje s dřevinami jako je dub červený (Quercus rubra), dřezovec trojtrný (Gleditsia triacanthos), břestovec západní (Celtis occidentalis), liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), javor cukrový (Acer saccharum), nahovětvec dvoudomý (Gymnocladus dioicus) a další druhy. Vyžaduje hluboké, dobře propustné a živinami bohaté půdy, neutrální až mírně bazické a písčitohlinité, hlinité. Ořešák černý kvete v květnu a červnu.

Juglans nigraJuglans nigra
Juglans nigraJuglans nigra

Popis: Až 30 m vysoký strom (ve svém původním areálu dorůstá až 50 m), s průběžným kmenem a široce rozložitou korunou. Borka je hnědošedá až černošedá, hluboce brázditá. Listy bývají lichozpeřené, 20–50 cm dlouhé a složené nejčastěji z 15–19 kopinatých až vejčitých lístků, s protaženou špičkou. Lístky bývají cca 6–11 cm dlouhé, pilovité, na svrchní straně lysé a na spodní roztroušeně chlupaté. Samčí jehnědy jsou cca 8–14 cm dlouhé a cca 1–1,5 cm široké. Samičí květy jsou ve 2–5četných koncových klasech. Plod, který při dozrávání černá, je kulovitý a 3,5–5 cm veliký. Samotná skořápka je velmi tvrdá, ořech pak kulovitý a 3–4 cm velký.

Využití: Ořešák černý je často pěstován jako okrasná dřevina v parcích. Pevné a těžké dřevo s tmavohnědým až nafialovělým jádrem, je hojně využívané v nábytkářství. V Severní Americe je ořešák černý právě pro dřevo velmi ceněnou lesnickou dřevinou. Plody jsou nutričně hodnotné, údajně málo chutné. Využívají se ve farmacii a bižuterii.

Juglans nigraJuglans nigra
Juglans nigra

Fotografováno v letech 2010 (Kroměříž, Podzámecká zahrada) a 2011 (zámecký park Vizovice).