Čeleď: Juglandaceae DC. ex Perleb – ořešákovité
Juglans regia
Rozšíření: Původním je tento druh zřejmě na jihu Balkánského poloostrova, v Malé a Střední Asii. Je pěstován v mnoha oblastech světa – především v subtropickém a mírném pásu severní polokoule. Mnohde zdomácněl. U nás je pěstován ve větších zahradách, parcích a alejích, občas i zplaňuje, především v teplejších oblastech (jižní Morava, Polabí).
Ekologie: Roste ve světlých lesích, vždy na stanovištích dostatečně vlhkých (trvalé zamokření však nesnáší), v jižní Evropě společně s Fagus sylvaticus, Pinus nigra, Pinus heldreichii, Celtis orientalis, Quercus cerris, ve Střední Asii v pásmu opadavých lesů, například s Quercus semecarpifolia, Acer acuminatum, Acer pectinatum, Celtis australis, Taxus wallichiana, Corylus jacquemontii, Tsuga dumosa, Betula utilis, Larix griffithiana apod. U nás roste většinou v pásmu nížin až pahorkatin, kde proniká i do přirozených společenstev, zapojuje se například do sušších lužních lesů. Kvete od dubna do května, začíná plodit zhruba v 10 letech. Dosahuje stáří až 100 (výjimečně 300) let.
Juglans regia

Juglans regia

Popis: Opadavý strom, 20–25 m vysoký, mladé větévky lysé, zelené až šedohnědé, borka světle až tmavě šedá, ve stáří rozpraskaná. Listy jsou řapíkaté, většinou s 3–4 jařmy lístků, které jsou celokrajné, někdy mělce vykrajované, elipsoidní až podlouhlé, lysé, jen v paždí žilek s chomáčky chlupů. Samčí jehnědy až 11 cm dlouhé, samičí květy v klasech. Plod je elipsoidní až kulovitý, lysý, hladký, ve zralosti rubina puká a opadává, ořech je až 5 cm dlouhý a 4 cm široký, skořápka ořechu je na povrchu hladká, zaobleně rýhovaná. Druh je dosti variabilní.
Využití: Ořešák královský se pěstuje pro chutná semena – vlašské ořechy. Jsou používány jako pochutina v kuchyni, požívají se i syrové. Dřevo ořešáku je těžké, trvanlivé, používá se v nábytkářství. Rubina plodů byla zdrojem hnědého barviva, obsahuje i množství vitaminu C.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu IUCN (2007) je ořešák královský klasifikován jako druh potenciálně ohrožený (NT).
Poznámka: Pěstuje se v několika kultivarech, které se od sebe odlišují především velikostí a tvarem ořechu, tloušťkou skořápky i jinými znaky.
Juglans regiaJuglans regia
Juglans regiaJuglans regia
Juglans regia
Juglans regia
Fotografováno v květnu 2008 (Věra Svobodová: květ, Roztoky) a dne 29. 9. 2008 (Ladislav Hoskovec: ostatní fotografie Hustopečsko, Vrbice).