Syn.: Juncus effusus L. var. conglomeratus (L.) Engelm. Juncus communis E. Mey. subsp. conglomeratus (L.) Čelak., nom. illeg., Juncus leersii T. Marsson, Juncus matthioli Bubani, Juncus subuliflorus Drejer
Čeleď: Juncaceae Juss. – sítinovité
Juncus conglomeratus
Rozšíření: Roste téměř v celé Evropě (ve Skandinávii zasahuje až za severní polární kruh), na Kavkaze, v severním Íránu, na severu Afriky (Madeira, Maroko, Alžírsko) a v Severní Americe. Nepůvodní je na Azorech, ve Venezuele, v Austrálii a na Novém Zélandu. U nás je uváděna jako dosti hojná od nížin do podhoří.
Ekologie: Roste na zamokřených loukách, na vlhkých pastvinách, na prameništích, na podmáčených cestách, na březích vod. Kvete od června do července.
Juncus conglomeratus
Popis: Vytrvalá, hustě trsnatá, zelená bylina, vysoká 30–100 cm, s větveným oddenkem. Lodyha je přímá, bezlistá, s bezčepelnými pochvami na bázi, hladká, zřetelně rýhovaná 16–24 žebry, nepřehrádkovaná. Přízemní listy jsou podobné lodyhám. Květenstvím jsou mnohokvěté kružele, většinou silně klubkovitě stažené. Listen je pod květenstvím široce rozšířený až ploše nafouklý, pokračuje ve směru lodyhy a je mnohem delší než zdánlivě postranní květenství. Ke konci vegetace se mnohý listen sklání nazpět. Okvětí je žlutohnědé, plátků je šest, jsou stejnotvaré, kopinaté, špičaté, zdéli vejcovitých tobolek. Semena jsou drobná, světle hnědá.
Juncus conglomeratusJuncus conglomeratus
Juncus conglomeratus
Fotografováno dne 9. 8. 2009 (PR Andělské schody).