Syn.: Juncus biglumis Krock. non L., nom. illeg.
Čeľaď: Juncaceae Juss. – sítinovité / sitinovité
Juncus triglumis
Rozšírenie: Druh s arkticko-alpínskym, cirkumpolárnym rozšírením. Areál zaberá ruskú Arktídu na juh do vysokých pohorí strednej Ázie a Číny, v Severnej Amerike a v Grónsku. V Európe sa vyskytuje na Islande, Špicbergoch, Škandinávii a odtiaľ až po Ural. Tiež na severe Britských ostrovov a vysokých pohoriach od Pyrenejí, cez Alpy, Karpaty a Apeniny až na Balkán (Rila).
V ČR sa nevyskytuje. Na Slovensku je sitina trojplevová známa iba z územia Belianskych Tatier, tu roztrúsene vo východnej časti hrebeňa a v niekoľkých dolinách obrátených na sever.
Ekológia: Na našom území rastie výlučne na vápencovom podloží, na vlhkých až mokrých pôdach v subalpínskom až alpínskom stupni (do 2000 m n. m.). Na severe Európy je druh bežnou súčasťou prameniskových a rašelinných rastlinných spoločenstiev. Kvitne od júna do konca augusta.
Juncus triglumis
Opis: Trváca, riedko trsnatá rastlina dorastajúca výšky 5 až 20 cm. Podzemok krátky, rozkonárený, plazivý, s listnatými výhonkami a podzemnými plazivými výhonkami. Priame, oblé byle majú na báze niekoľko listov a jeden vyššie vyrastajúci list. Listy dlhé 1–10 cm, úzko čiarkovité, kratšie ako byle, pošvy zelené alebo červenohnedé, dlhé, s krátkymi uškami. Súkvetie je chudobný vrcholový krážeľ stiahnutý do jednej hlávky s 3(2–5) kvetmi umiestenými vedľa seba. Listene široké, priamo odstávajúce, kratšie ako kvety, okvetné lístky ± 4 mm dlhé, úzko vajcovité, žltobiele, na vrchole tmavé. Plod sú 5–6 mm dlhé, tobolky dlhšie ako kalich. Semená dlhé 2–2,5 mm.
Ohrozenie a ochrana: Druh bol v nedávnej minulosti ohrozený najmä turistikou (zošľap, viaceré populácie sú v tesnej blízkosti chodníka, resp. na ňom), toto ohrozenie sa zmenšilo uzavretím hrebeňa Belianskych Tatier. Sitina trojplevová je jedným z druhov, ktorý sa miestami významnou mierou zúčastňuje zarastania bývalého turistického chodníka. Preto sú z pohľadu ohrozenia populácie nebezpečné úvahy o opätovnom otvorení chodníka v Belianskych Tatrách. Na Slovensku je sitina trojplevová zaradená medzi zákonom chránené, zraniteľné druhy (VU).
Poznámka: Veľmi vzácny druh v slovenskej flóre, jedna z našich najmenších sitín.
Juncus triglumisJuncus triglumis
Juncus triglumis
Foto: 25. 6. 2005 a 11. 7. 2006 (Slovensko, Belianske Tatry).