Syn.: Juniperus alpina S. F. Gray, Juniperus communis var. montana Aiton, Juniperus communis subsp. alpina (Suter) Čelak., Juniperus communis var. alpina Neilr., Juniperus nana Willd., Juniperus sibirica Loddiges in Burgsd.
Čeleď: Cupressaceae Bartl. – cypřišovité
Juniperus communis subsp. alpina

Juniperus communis subsp. nana

Rozšíření: Hory severní polokoule. U nás se vyskytuje pouze velmi vzácně v horách vysokých Sudet.
Ekologie: Roste v porostech kleče, na horských loukách a pastvinách, nad hranicí lesa, na okraji rašelinišť a v karech, u nás na silikátových podkladech, jinde i na vápenci, u nás do nadmořské výšky asi 1400 m (Hrubý Jeseník), v Alpách až do 3570 m n. m.
Popis: Vždyzelený keř poléhavého vzrůstu, do 1 m výšky. Jehlice v 3četných přeslenech, 4–8 mm dlouhé a až 2 mm široké, zakřivené, náhle ve špičku stažené, tmavozelené, přitisklé k větvičce, ve sblížených přeslenech, které jsou od sebe vzdáleny 3(–5) mm, pryskyřičný kanálek není ponořen do hypodermis, nachází se těsně pod cévním svazkem.
Ohrožení a ochrana: Jalovec obecný nízký je z hlediska ohrožení zařazen mezi silně ohrožené taxony naší květeny (C2b), zákon jej chrání také v kategorii silně ohrožených (§2).
Juniperus communis subsp. nana
Juniperus communis subsp. nana
Fotografováno dne 22. 6. 2005 (Itálie, Dolomity, úpatí Tofana di Mezzo).