Syn.: Juniperus oxycedrus var. brevifolia Seub., Juniperus rufescens var. brevifolia (Seub.) Endl.
Česká jména: jalovec krátkolistý (Mareček 1997)
Čeleď: Cupressaceae Bartl. – cypřišovité
Juniperus brevifolia
Rozšíření: Endemit Azorských ostrovů, vyskytuje se na všech zdejších ostrovech s výjimkou ostrova Graciosa. Na Azorech je to jediný původní zástupce čeledi cypřišovitých, zde široce rozšířená Cryptomeria japonica je samozřejmě druhem jen zavlečeným, v monokultuře pěstovaným.
Ekologie: Charakteristický druh vlhkých azorských lesů. Roste v pobřežní křovinaté vegetaci společně například s druhy Morella faya a Erica azorica, na horských svazích společně se vřesem obecným (Calluna vulgaris), na lávových polích s vřesy, vřesovci a brusnicí Vaccinium cylindraceum, taktéž ve vavřínových i v čistě jalovcových lesích. Vystupuje až do nadmořské výšky okolo 1500 m.
Juniperus brevifolia
Popis: Dvoudomý vzpřímený keř nebo až menší strom dosahující výšky okolo 6 m, s borkou červenohnědou až šedou, korunou široce pyramidální a s větvemi přímými až horizontálně odstálými. Listy vyrůstají v přeslenech po 3, jsou jehlicovité, 3–10 mm dlouhé a 1–2 mm široké, výrazně zahnuté, na líci se 2 bílými pruhy, na vrcholu víceméně tupé. Samčí šištice jsou skoro kulovité, 8–10 mm dlouhé a 6–8 mm široké, dozrávají až v následujícím roce, nejprve jsou zelené, ve zralosti tmavě červenohnědé, obsahující 3 semena.
Ohrožení a ochrana: Azorské přístavy byly dříve důležitými zastávkami pro portugalské lodě připlouvající z Ameriky i od afrických břehů, dřevo tohoto jalovce se používalo k výrobě a opravám lodí. Stavy tohoto jalovce tedy již v minulosti výrazně poklesly, současný Červený seznam IUCN (2017) jej zařazuje k druhům zranitelným (VU).
Juniperus brevifolia
Juniperus brevifolia
Juniperus brevifolia
Juniperus brevifolia
Juniperus brevifolia
Fotografovala Věra Svobodová, ve dnech 20. a 21. 8. 2018 (Portugalsko, Azorské ostrovy, ostrov São Miguel, Furnas, Parque Terra Nostra a okolí Pico da Vara).