Syn.: Juniperus distans Florin, Juniperus potaninii Kom., Juniperus zaidamensis Kom., Sabina potaninii (Kom.) Kom., Sabina tibetica (Kom.) W. C. Cheng et L. K. Fu, Sabina tibetica (Kom.) Kom.
Čeleď: Cupressaceae Bartl. – cypřišovité
Juniperus tibetica
Rozšíření: Druh centrální Číny, vyskytuje se na jihu čínské provincie Kan-su, na jihovýchodě provincie Čching-chaj, v S’-čchuanu a ve východním Tibetu, kde zasahuje až k nepálské hranici.
Ekologie: Roste v horských lesích, na skalnatých i písčitých stanovištích, v polopouštních oblastech, v nadmořských výškách od 2600 až do 4800 m. Občas je vysazován v okolí chrámů a na posvátných místech.
Juniperus tibetica
Popis: Jednodomý, avšak vzácně i dvoudomý stálezelený keř nebo strom, 5–15(–30) m vysoký. Koruna je nepravidelně kuželovitá nebo zaokrouhlená, borka je žlutohnědá, později šedohnědá až načervenale šedá; větve jsou v průřezu okrouhlé nebo jen mírně hranaté. Listy jsou dvoutvaré, šupinovité a jehlicovité; jehlicovité listy se objevují většinou jen na semenáčích a mladých rostlinách, vyrůstají v přeslenech po 3, jsou 4–8 mm dlouhé; šupinovité listy vyrůstají na exemplářích starších, jsou křižmostojné nebo vyrůstají v přeslenech po 3, jsou vejčité až kosníkovité, 1–3 mm dlouhé. Samčí šištice jsou kulovité, dosahují průměru okolo 2 mm, mikrosporofyly po 6–8, samičí šištice jsou vejcovité až kulovité, 9–16 mm dlouhé a 7–13 mm široké, ve zralosti hnědé až černé, obsahují jediné semeno.
Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2013) hodnotí tento druh jako ohrožený (VU). Jeho populace jsou dosti fragmentální, navíc antropický tlak na jeho stanoviště se stále zvyšuje, druh je ohrožován jak pastvou dobytka, tak i sběrem dřeva, které se využívá jako palivo.
Juniperus tibetica
Juniperus tibetica
Juniperus tibetica
Juniperus tibetica
Juniperus tibetica
Juniperus tibetica
Fotografovala Věra Svobodová, dne 1. 5. 2016 (Čína, Tibet, okolí jezera Namtso).