Syn.: Juniperus canariensis Guyot et Mathou, Juniperus oophora Kunze, Juniperus phoenicea subsp. eumediterranea P. Lebreton et Thivend, Juniperus phoenicea subsp. turbinata (Guss.) Nyman, Juniperus turbinata Guss., Juniperus turbinata subsp. canariensis (Guyot et Mathou) Rivas Mart., Wildpret et P. Pérez, Sabina turbinata (Guss.) Antoine
Čeleď: Cupressaceae Bartl. – cypřišovité
Juniperus phoenicea var. turbinata
Rozšíření: Varieta mediteránního druhu Juniperus phoenicea, která se vyskytuje v Makaronésii a v západní části Středozemí, na východě zasahuje po Sicílii.
Ekologie: Teplomilné křovinaté lesy, pobřežní písčiny, v pásmu od pobřeží až do nadmořské výšky okolo 900 m.
Juniperus phoenicea var. turbinata
Popis: Jednodomý strom, 1–3(–5) m vysoký. Listy jsou šupinovité, vejčitě kosočtverečné, těsně přitisklé k větvím, 1–2 mm dlouhé, s tvrdou a ostrou špicí, tmavě zelené se zřetelně blanitý okrajem a žláznatou rýhou na hřbetě. Listy mladých rostlin jsou jehlicovité v trojčetných přeslenech, odstálé, 5–14 mm dlouhé. Zdužnatělé šištice za zralosti tmavohnědé, 9–14 mm v průměru, slabě ojíněné s 3–9 semeny.
Využití: Tvrdé dřevo je využívané pro výrobu nábytku, dříve na výrobu zbraní, pálení dřevěného uhlí. Semena, ale i kůra je využívána v léčitelství a jako abortivum.
Poznámka: Známé jsou větrné formy z El Hierra z oblasti El Sabinar, díky kterým se tento druh dostal i do erbu ostrova. Zákonem z roku 1991 je ustanoven národním symbolem – rostlinou ostrova El Hierro.
Juniperus turbinata subsp. canariensisJuniperus turbinata subsp. canariensis
Juniperus phoenicea var. turbinata
Juniperus phoenicea var. turbinata
Fotografováno dne 20. 2. 2008 (Španělsko, Kanárské ostrovy, El Hierro).