Syn.: Jurinea anatolica Boiss., Jurinea demetrii Iljin, Jurinea mollis subsp. anatolica (Boiss.) Stoj. et Stef., Jurinea velenovskyi Podp., Microlonchoides pinnata P. Candargy
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité

Jurinea consanguinea

Rozšíření: Pochází z Balkánu, kde s jistotou roste v Albánii, Kosovu, Severní Makedonii a Bulharsku, snad i v Řecku a v dalších zemích bývalé Jugoslávie. Dále se vyskytuje v turecké Anatolii a zřejmě zasahuje i do Arménie. V areálu je dosti proměnlivý a někteří badatelé rozlišují více poddruhů, které vyžadují kritickou revizi. Rostliny na našich obrázcích snad odpovídají J. c. subsp. arachnoidea, která by se měla vyznačovat menšími úbory s pavučinatým zákrovem a žláznatými nažkami.

Ekologie: Stanovištěm jsou stepní trávníky, kamenité pastviny, úhory a křovinaté svahy, vystupuje až do nadmořské výšky 2000 m.

Jurinea consanguinea

Popis: Vytrvalá bylina, lodyha je přímá, 20–35 cm vysoká, pavučinatě chlupatá, jednoduchá nebo někdy větvená, chudě olistěná. Listy v přízemní růžici jsou obvykle peřenosečné (velmi zřídka celistvé), 4–10 cm dlouhé, na líci zelené a řídce pavučinaté, na rubu bíle vlnaté, s 7–12 čárkovitými až kopinatými úkrojky, které jsou na okraji podvinuté, na vrcholu hrotité; lodyžní listy jsou mnohem menší, nejvyšší celistvé, čárkovitě kopinaté. Květenství jsou úbory na dlouhých stopkách; zákrov je polokulovitý, 1,5–3 cm široký, zákrovních listenů je 60–130, obvykle v 5 řadách, kopinatých, přitisklých nebo odstálých, ale nikoli nazpět vyhnutých, vnější jsou asi 0,4 cm dlouhé, pavučinaté, vnitřní 1,4–1,5 cm dlouhé, olysalé nebo žláznaté; koruna je nálevkovitá, růžovofialová, nachová až sytě červená. Nažky jsou lysé nebo krátce žláznatě chlupaté, podélně rýhované; štětiny chmýru jsou papilnaté až krátce péřité.

Poznámka: Patří do taxonomicky obtížného okruhu z příbuzenstva Jurinea mollis, od nějž se liší především nevyhnutými zákrovními listeny. Takové rostliny se vyskytují především v jižní a jihovýchodní části areálu tohoto druhového komplexu.

Jurinea consanguinea
Jurinea consanguinea

Fotografováno dne 20. 6. 2019 (Severní Makedonie, NP Galičica, u vyhlídky Baba).