Syn.: Carduus cyanoides var. monoclonus L., Serratula cyanoides DC., Carduus cyanoides Bieb.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité
Jurinea cyanoides

Jurinea cyanoides

Rozšíření: Souvislý areál se rozprostírá od Běloruska, Ukrajiny, Kavkazu a Turkistánu po západní Sibiř až k Altaji, ve střední Evropě v Německu a Čechách se vyskytují jen izolovaná naleziště. Na území Slovenské republiky neroste.
Ekologie: Sinokvět chrpovitý roste v České republice v nezapojených společenstvech písečných dun, v řídkých borových porostech nebo i vřesovištích. V současnosti je znám na posledních 2 lokalitách u Oleška a u Tišic z původního mnohem většího výskytu v oblasti Polabí mezi Nymburkem a Terezínem.
Popis: Rostliny vytrvalé, 20–50(–60) cm vysoké. Lodyha přímá, převážně větvená, zvláště v horní části řídce vločkovitě plstnatá, kvetoucí 1–3 úbory. Listy na líci lysé, na rubu běloplstnaté, spodní listy v obrysu úzce vejčité, 15–18 cm dlouhé, hluboce peřenosečné, s úkrojky 1–3 mm širokými, dlouze kopinatými. Horní listy nedělené, podlouhle čárkovité. Úbory jednotlivé vyrůstající na konci větví jednotlivě, v průměru 1,5–3 cm velké. Zákrovy kulovité, víceřadé, šedoplstnaté, vzpřímené. Plodem jsou hladké nebo lehce zbrázděné nažky s chmýrem.
Ohrožení a ochrana: Je řazen ke kriticky ohroženým druhům květeny České republiky (C1t), zákonem chráněn ve stejné kategorii (§1). Důvodem mizení druhu je především velký úbytek lokalit zapříčiněný nevhodným lesním hospodařením, zvětšováním plochy orné půdy, těžbou písku nebo zástavbou. V souvislosti s častým napadením květů je značně omezena možnost generativní reprodukce. Ohrožení spočívá také v konkurenci jiných rostlinných druhů a v zastiňování stanoviště dřevinami.
Jurinea cyanoides
Jurinea cyanoides
Fotografováno ve dnech 4. 7. a 18. 8. 2005 (Mělnicko).