Emanuel Kalenský se narodil dne 27. 12. 1850 v Pardubicích, zemřel 28. 12. 1926 tamtéž. Český učitel, bryolog, botanik.

Emanuel Kalenský

Studoval Vysoké učení technické (1869–74) v Praze a dva roky ve Vídni. Po studiích pracoval krátce ve firmě Prokop v Pardubicích. V roce 1876 začal pracovat v katastrální komisi v Chrudimi, po jejím zrušení přijal nabídku učit na dívčí škole v Chrudimi. Po doplnění vzdělání získal místo podučitele na obecní škole v Hlinsku. Učil také krátce v Chlumu u Hlinska a Herálci. Odtud se vrátil zpět do Hlinska. V roce 1902 získal místo na měšťanské škole v Chrasti, kde žil i po svém penzionování. V roce 1918 se z rodinných důvodů vrátil do Pardubic.
Během svého učitelování v Hlinsku začal botanizoval. Sbíral cévnaté rostliny, ale věnoval se intenzivně bryologii. Měl skutečně široký záběr, protože dobře znal i lišejníky, vyznal se v řasách a houbách. Navázal kontakty s místními botaniky jako byl Josef Zitko, mykolog Karel Kudrna a lichenolog Václav Kuťák. Zvláště s Kudrnou a Kuťákem podnikal botanické vycházky do okolí Chrudimi. Pod odchodu Kuťáka na Trutnovsko botanizoval i s lichenologem Filipem Kovářem ze Žďáru nad Sázavou. K botanice přivedl svého synovce Jaroslava Karla Košťála.
Kromě toho se věnoval měkkýšům, motýlům, pavoukům, sbíral vzorky hornin. Nebyl typickým floristou ani faunistou, věnoval se především vytvoření obsáhlých sbírek. Částečně již za svého života posílal své sběry muzejnímu spolku v Pardubicích. Do dnešních dnů se dochovaly jen herbáře, které jsou uloženy v muzeu v Pardubicích. Obsahují jak položky cévnatých rostlin, tak doklady mechorostů a lišejníků.
Své sběry samostatně nepublikoval, ale poskytoval Ladislavu Čelakovskému, který je uveřejnil ve svém Prodromu květeny české (1868–83) a následně Resultátech (1881–94).
Své bryologické nálezy poskytoval Josefu Velenovskému a Antonínu Weidmannovi, kteří je publikovali. Velenovský (1901–03) publikoval nálezy jatrovek a Weidman (1895) nálezy mechů. Sám Kalenský je autorem kapitoly věnované mechorostům v publikaci Chrudimsko a Nasavrcko (1906), která má spíše popularizační charakter.

Emanuel Kalenský je pravděpodobně jediným českým bryologem, který se objevil v krásné literatuře. Během svého působením v Hlinsku se seznámil s K. V. Raisem, který učil v Hlinsku v letech 1882–87. K. V. Rais ztotožňoval většinu svých postav s konkrétními lidmi, které znal, anebo se s nimi během svého života setkal. Bezejmenným hrozdějovickým učitelem z jeho románu Západ je právě E. Kalenský. Románovým Hrozdějovem by podle popisu obce a především polohy hrozdějovického lesa mohl být Herálec, kde E. Kalenský krátce působil.
M. Servít podle něj pojmenoval lišejník Paraphysothele kalenskyi (dnes platné jméno Anisomerium carinthiacum) z typové lokality pod zříceninou hradu Rabštejn u Chrudimi.