Syn.: Chamaedaphne angustifolia (L.) Kuntze
Česká jména: mamota úzkolistá (Presl 1846)
Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité

Kalmia angustifolia

Rozšíření: Severoamerický druh, vyskytuje se na jihovýchodě Kanady a severovýchodě USA, centrum areálu leží v Nové Anglii, proniká i do oblasti Velkých jezer, k severu zasahuje přes kanadský Québec až do provincie Newfoundland and Labrador, k jihu přes americkou Pensylvánii až do Virginie. Vysazuje se i v evropských zahradách, v západní části kontinentu bylo zaznamenáno i jeho zplaňování (např. Belgie).
Někdy je k tomuto druhu připočítáván i poddruh Kalmia angustifolia subsp. carolina s listy na rubu hustě chlupatými, který se kromě jihu Virginie objevuje i v obou Karolinách, na východě Tennessee a ve státě Georgia, část literatury však tento taxon odděluje do samostatného druhu.

Ekologie: Roste na vlhkých až mokrých stanovištích, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 800 m. Kvete od května do července.

Kalmia angustifolia

Popis: Keř s větvemi vzpřímenými, 30–150 cm dlouhým, lysými nebo chlupatými. Listy obvykle vyrůstají v přeslenech po 3, vzácněji jsou střídavé nebo vstřícné, jsou řapíkaté, eliptické až kopinaté, 15–80 mm dlouhé a 5–25 mm široké, celokrajné, na vrcholu tupé nebo špičaté, na líci jen řídce a krátce chlupaté, na rubu lysé nebo chlupaté, někdy i žláznatě chlupaté nebo olysalé. Květenství je axilární, hroznovité, květy jsou oboupohlavné; kališní lístky jsou vejčité, až 2,8 mm dlouhé, zelené, někdy načervenalé, chlupaté, korunní lístky jsou více než do poloviny délky srostlé, až 10 mm dlouhé, obvykle růžové až nachově červené, vzácněji i bílé; tyčinek je 10, jejich nitky jsou až 3,5 mm dlouhé, čnělka je až 4,5 mm dlouhá. Plodem je tobolka, chlupatá, žláznatá, 2–3,5 mm dlouhá.

Využití: Mamota úzkolistá je jedovatá, může způsobit až úhyn pasoucích se zvířat. Vysazuje se jako okrasná dřevina v zahradách a parcích, pěstuje se v několika kultivarech.

Poznámka: Rod Kalmia byl pojmenován podle švédského botanika Pehra Kalma a zahrnuje asi osm druhů. Někdy však k němu bývá – na základě molekulárních analýz – připočítávána i cirkumpolárně rozšířená skalenka poléhavá (Loiseleuria procumbens) a severoamerický lysolístek zimostrázolistý (Leiophyllum buxifolium), hovoří se pak o 10 druzích v tomto rodu.
V USA se vyskytuje celkem osm druhů mamot, naprostá většina z nich roste ve východní části severoamerického kontinentu, pouze druh Kalmia microphylla je západoamerický. Nejjižněji zasahuje druh Kalmia ericoides, je totiž endemitem Kuby.

Kalmia angustifolia
Kalmia angustifolia
Kalmia angustifolia

Fotografováno dne 4. 6. 2019 (Česko, Průhonice, Dendrologická zahrada VÚKOZ).