Při cestě ze Smíchova směrem na Řepy nemůžete přehlédnout výraznou dominantu nad motolským krematoriem – osamocenou vystupující skalku s velkým křížem, která tomuto místu dodává až mystický charakter (snad až na poměrně rušnou Plzeňskou ulici). Přestože by se nadbízela spojitost s blízkým krematoriem, umístění kříže se datuje už do roku 1721, byl vyhotoven z pískovce a objevuje se na něm znak maltézských rytířů, kterým patřil mlýn pod skálou.
Kalvárie v Motole
Uvedené místo je ale dnes především chráněným územím. Na ploše 3,71 hektaru byly vyhlášeny dvě oddělené části přírodní památkou v roce 1982 v údolí těžko identifikovatelného Motolského potoka.
Kalvárie v Motole
Geologicky jde o typickou lokalitu motolského souvrství spodního siluru. Na výchozu v zářezu Plzeňské ulice se na výchozech vyskytuje graptolitová a negraptolitová fauna (ramenonožci, hlavonožci). Výchoz celého siluru představuje tektonickou kru dokumentující vertikální pohyby podél pražského zlomu v době varické orogeneze.
Kalvárie v Motole
Pro květenu tohoto území je podstatné to, že silurskými břidlicemi prostupují žíly bazaltů, které adekvátně ovlivňují i zdejší rostlinstvo. Nepřekvapí proto výskyt čtyř druhů kavylů – kavylu vláskovitého (Stipa capillata), kavylu Ivanova (Stipa pennata), ale také kavylu sličného (Stipa pulcherrima) a zejména kavylu tenkolistého (Stipa tirsa). Poslední dva jmenované druhy zde však již delší dobu nebyly nalezeny.
Kalvárie v Motole
Nejzajímavější je skalní vegetace, pod pískovcovým křížem byla nalezena silenka ušnice (Silene otites), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), mochna písečná (Potentilla arenaria), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), pelyněk ladní (Artemisia campestris), smělek štíhlý (Koeleria macrantha), česnek šerý horský (Allium senescens subsp. montanum), řebříček (Achillea millefolium agg.), hadinec obecný (Echium vulgare), ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), mochna stříbřitá (Potentilla argentea), lnička maloplodá (Camelina microcarpa), krvavec menší (Sanguisorba minor), chrpa latnatá (Centaurea stoebe), svlačec rolní (Convolvulus arvensis), čistec přímý (Stachys recta), tučnolisté rostliny doplňoval netřesk výběžkatý (Jovibarba globifera), rozchodník šestiřadý (Sedum sexangulare) a rozchodník bílý (Sedum album), již jen stuchými stébly se prozrazovala lipnice cibulkatá (Poa bulbosa). Z několika málo keřů lze zmínit růži šípkovou (Rosa canina) a skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus).
Kalvárie v Motole
Větší část severních svahů tvoří sveřepové trávníky (sv. Bromion) se sveřepem vzpřímeným (Bromus erectus), při kraji lesního podrostu byl zaznamenán jetel alpínský (Trifolium alpestre), jako charakteristický průvodce křovinných lemů.
Kalvárie v Motole
Seznam zaznamenaných druhů v přírodní památce Kalvárie v Motole:
Achillea millefolium agg.
Allium senescens subsp. montanum
Artemisia campestris
Bromus erectus
Camelina microcarpa
Centaurea stoebe
Convolvulus arvensis
Cotoneaster integerrimus
Dianthus carthusianorum
Echium vulgare
Hieracium pilosella
Jovibarba globifera
Koeleria macrantha
Poa bulbosa
Potentilla arenaria
Potentilla argentea
Rosa canina
Sanguisorba minor
Sedum album
Sedum sexangulare
Stachys recta
Teucrium chamaedrys
Trifolium alpestre

Kalvárie v Motole
Fotografováno dne 6. 6. 2008.