Zobrazit místo Kambodžská provincie na větší mapě

Jádro Kambodžské provincie Indočínské oblasti Paleotropis leží v Kambodži, přesahuje především do nejjižnější části Vietnamu, kde zahrnuje deltu řeky Mekong, nepatrně přesahuje i do pohraničních území Thajska a Laosu.
Kambodžská provincie
Území leží na starých prekambrických horninách, jimiž později pronikly vulkanity anebo byly překryty sedimenty; ze starších útvarů tohoto typu však do současnosti zbyly jen erodované trosky a území je na velké části převrstveno mladými usazeninami. Klima je tropické, ovlivněné monzunem; v průběhu roku se střídá horké deštivé období v létě a poněkud chladnější suché v zimě.
Kambodžská provincie
Převažujícím vegetačním typem jsou druhově bohaté a strukturované poloopadavé lesy, v nichž hrají významnou roli zejména zástupci bobovitých (Fabaceae) a dvojkřídláčovitých (Dipterocarpaceae); porosty mají bohaté zastoupení epifytů a lián. V sušších oblastech přecházejí do opadavých typů s poněkud obměněnou skladbou dřevin, které mají lián a epifytů podstatně méně. V územích, kde je suchá perioda kratší, jsou lesy stálezelené, mohou mít zvýšený podíl např. myrtovitých (Myrtaceae). Osou Kambodžské provincie je řeka Mekong, podél níž a v její deltě jsou rozsáhlé mokřadní porosty, v nichž jsou nápadně zastoupeny palmy, např. z rodu Livistona.
Kambodžská provincie
Duhová skladba zdejší květeny zahrnuje především paleotropické a pantropické prvky; indočínský element zastupují zejména dvojkřídláčovité (Dipterocarpaceae). Holarktických druhů je zde – na rozdíl od sousedních provincií Annamské a Thajské – méně, vyskytuje se zde několik druhů borovic (Pinus) a více druhů bukovitých (Fagaceae). Na druhé straně je zde i nepočetně zastoupen element gondwanský, k němuž náleží např. zástupci rodů Podocarpus a Libocedrus. Byly zde zaznamenány 3 endemické rody a dosti značný počet endemitů na druhové úrovni.
Kambodžská provincie
Původní květena Kambodžské provincie je na BOTANY.cz zastoupena druhy:

Kambodžská provincie
Sousedící floristické provincie: