Zobrazit místo Kanadská provincie na větší mapě

Rozsáhlé subarktické území v Kanadě severně od severoamerických prérií zasahuje na západ až na Aljašku, dosahuje k úpatí hřebene Skalistých hor a táhne se v lesní zóně až k Atlantskému oceánu; nepatrně přesahuje i do severozápadních států USA. Území budují především velmi staré prekambrické horniny, žuly i metamorfity. Klima je zde chladné, s krátkým teplým létem a drsnými mrazivými zimami; od východu k západu roste kontinentalita. Území bylo v dobách ledových prakticky celé pokryto pevninským ledovcem, jehož pozůstatkem jsou četná jezera.
Kanada
Vegetaci tvoří boreální les (tajga) s převahou jehličnanů. Hlavní dřeviny jsou smrky (Picea mariana a Picea glauca), borovice (Pinus banksiana, na východě i Pinus strobus a Pinus resinosa), jedle (Abies balsamea) a modřín (Larix laricina), z listnáčů hlavně břízy (Betula papyrifera) a topoly (Populus tremuloides). Na jihovýchodě provincie přibývají i javory, např. Acer rubrum. Jsou zde také četná rašeliniště.
Kanada
Květena je ovlivněna vývojem ve čtvrtohorách a najdeme zde především široce rozšířené druhy a jen minimum endemitů. Přesahují sem jednak východoasijské prvky, jednak druhy, které měly glaciální refugia jižněji v Severní Americe; obě sousedící oblasti Holarctis (Oblast Skalistých hor a Atlanticko-severoamerická oblast) ale mají flóru dosti kontrastně odlišnou.
Kanada
Dílčí články o provincii:

Původní druhy Kanadské provincie na BOTANY.cz reprezentují:

Sousedící floristické provincie:

Kanada
Fotografovali Pavlína Zahradníková a Jan Prančl.