Zobrazit místo Kanárská provincie na větší mapě

Kanárské ostrovy jsou jádrem Makaronésie. Souostroví tvoří sedm obydlených ostrovů, které jsou sopečného původu, avšak nestejného stáří; geologické stáří má určitý vztah k výšce ostrova (v zásadě čím vyšší, tím mladší). Klima je v zásadě středomořské, tedy s mírnými vlhkými zimami a velmi teplým a suchým létem, avšak polohy přibližně nad 800 m jsou pod vlivem pasátové oblačnosti, která přichází od severovýchodu. Kromě toho je zde zřejmý klimatický gradient západ–východ: západní ostrovy jsou vlhké, východní suché.
Kanárská provincie
Rostlinstvo ostrovů je velmi pestré, odvisí od polohy ostrova, jeho výšky, a také od orientace svahů. Nejúplnější vegetační soubor najdeme na Tenerife. Návětrné (severní) svahy vyšších ostrovů tvoří tzv. laurisilva, mlžné lesy s převahou dřevin z čeledi vavřínovitých (Lauraceae), zatímco závětrné (jižní) svahy pokrývá sukulentové křoví s četnými druhy pryšců (Euphorbia). Nad vavřínovými lesy je dominantní dřevinou borovice Pinus canariensis, ještě výše horská polopoušť s keři a keříky (Spartocytisus supranubius a Descurainia bourgaeana). V nízkých polohách východních ostrovů jsou typické řídké porosty xerofilních keřů, např. Traganum moquinii (Amaranthaceae) a kacib (Zygophyllum).
Kanárská provincie
Květena je dosti bohatá, je odtud známo asi 1893 původních druhů cévnatých rostlin a 701 druhů introdukovaných. Je odvozena od flóry Středozemí a obohacena o řadu prvků se vzdálenými vývojovými souvislostmi: obecně s tropy (např. Sideroxylon marmulano), s Jižní Amerikou (např. Bystropogon nebo Ilex canariensis), s východní Afrikou (Canarina canariensis), resp. s jihem Arabského poloostrova (Aeonium, Dracaena), s Himálajemi (Pinus canariensis) nebo i jižní Afrikou (Vieraea laevigata). Typickým jevem je radiační speciace v řadě rodů (Aeonium, Echium, Sonchus). Endemismus čítá asi 20 rodů a 539 druhů, na druhové úrovni tedy dosahuje asi 28 %. Význačným znakem flóry je i určitá bizarnost životních forem: dřevnatění (keře) v jinak převážně bylinných skupinách, např. mezi hadinci (Echium), svlačci (Convolvulus) a „kopretinami“ (Argyranthemum).
Kanárská provincie
Články o dílčích územích Kanárské provincie:

Na webu BOTANY.cz z původních rostlin Kanárské provincie například najdete:

Sousedící floristické provincie:

Kanárská provincie
Fotografovali Naďa Gutzerová a Ladislav Hoskovec.