Zobrazit místo Kapská provincie na větší mapě

Jedinou provincii v květenné říši Capensis najdeme na jihu Jihoafrické republiky. Tvoří nevelké území přibližně od Roode Bay a pohoří Cederberg po Port Elizabeth. Je vymezena horskými hřbety, které ji oddělují od vnitrozemí. Geologicky jde o území velmi staré, převažují zde prvohorní podklady, pískovce, ostrůvkovitě i žuly, ale i vápence; pobřežní oblasti byly v posledních geologických érách střídavě ponořené a vynořené.

Kapská provincie

Klima se vyznačuje průměrnými ročními teplotami kolem 17 °C a ročním úhrnem srážek v rozmezí 200–2000 mm: nejnižší jsou v závětrných oblastech hor, nejvyšší naopak na návětrných svazích. Srážky přicházejí povětšinou v zimě, místy i v podobě sněhu. Lokálně jsou časté mlhy, které podmiňuje chladný Benguelský proud podél pobřeží Atlantiku.

Kapská provincie

Hlavním vegetačním typem je tzv. fynbos. Jde o převážně křovinatou vegetaci, v níž jsou zastoupeny tzv. restioidy, trávovité rostliny s redukovanými listy a asimilujícími lodyhami (nejčastěji jsou to zástupci čeledi Restionaceae), dále erikoidy, keříky až keře s jehlicovitými nebo šupinovitými listy, a konečně proteoidy, poněkud vyšší keře se stálezelenými lupenitými listy bez rozlišené svrchní a spodní strany. Zatímco erikoidy náležejí do rozmanitých čeledí a jsou si často nepříbuzné, mezi proteoidy najdeme téměř výhradně zástupce čeledi Proteaceae. Tuto vegetaci doplňují také četné cibulnaté a hlíznaté byliny, vzácné jsou lesíky se stromem Sideroxylon inerme (Sapotaceae) a porosty nahosemenných dřevin z rodu Widdringtonia (Cupressaceae).

Kapská provincie

Jiným vegetačním typem je renosterveld, kde dominují keřovité hvězdnicovité s redukovanými listy; nejtypičtějším druhem je Dicerothamnus rhinocerotis. Na nejsušších místech se vyskytuje vegetace s četným zastoupením sukulentů, zejména z čeledí Aizoaceae a Asteraceae. Na horských svazích nad teplým Indickým oceánem jsou subtropické deštné lesy s nahosemennými Podocarpus latifolius a Afrocarpus falcata, z dvouděložných je zde typická Ocotea bullata (Lauraceae).

Kapská provincie

Květena Kapské provincie je nesmírně bohatá, na malém území, které ji vymezuje, se vyskytuje asi 9000 druhů. Více jak tisícovku z nich tvoří hvězdnicovité (Asteraceae), následovány bobovitými (Fabaceae), kterých je zde asi 750, na třetí příčku vystoupily kosatcovité (Iridaceae), jichž je zde asi 660 druhů. Jen o malinko méně je zde vřesovců (Erica): z 658 zde rostoucích druhů je jich 635 endemických. Ve skladbě flóry je např. pozoruhodné, že mezi trávovitými čeleděmi nejsou lipnicovité (Poaceae) na prvním místě (a navíc s relativně slabým endemismem), zmíněná čeleď Restionaceae je asi o 1/3 početnější. Na území provincie najdeme 4 endemické čeledi (Penaeaceae s. str., Grubbiaceae, Roridulaceae a Geissolomataceae), další čeleď Bruniaceae o málo hranice provincie přesahuje. Endemických je zde 160 rodů (asi 16 %), endemismus na druhové úrovni dosahuje 69 %.

Kapská provincie

Z původních druhů rostlin této provincie na BOTANY.cz najdete:

Sousedící floristické provincie:

Kapská provincie

Fotografovala Věra Svobodová.